Uchwała nr XXXV/298/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego - Dz. U. z 2013 r. poz. 4255

 

UchwałaNr XXXV/298/2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 r.

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.),art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę7.041,99 zł.Zmiany zawiera załączniknr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę7.041,99 zł.Zmiany zawiera załączniknr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie459.140,11 zł.Zmiany zawiera załączniknr 3.

§ 4. Zmniejsza się dotację na dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji azbestu o kwotę1.172,93 zł

§ 5. Zmniejsza się dotację na dofinansowanie kolektorów słonecznych o kwotę8.000,00 zł

§ 6. Zmniejsza się dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na zadanie inwestycyjne pn. „ Taneczne marzenia są do spełnienia” o kwotę13.233,60 zł

§ 7. Przyznaje się dotację dla zabytkowego Kościoła pw. św. Jadwigi w Jabłonowie na wymianę poszycia dachowego z obróbkami blacharskimi oraz remontem konstrukcji drewnianej dachu w kwocie15.000,00 zł

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie19.225.296,37 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne2.888.669,19 zł

b) wydatkami w kwocie20.417.030,47 zł,w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne2.888.669,19 zł

c) wynikiem finansowym (deficyt) w wysokości1.191.734,10 zł.Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Czech

 

 

Załącznik do UchwałyNr XXXV/298/2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 listopada 2013 r.
uzasadnienie.pdf

Załącznik Nr 1 do UchwałyNr XXXV/298/2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do UchwałyNr XXXV/298/2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do UchwałyNr XXXV/298/2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

 

Załączniki do pobrania

1 nr 298.pdf (PDF, 3.MB) 2014-08-11 14:20:15 219 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 02-12-2013 08:04:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 28-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 11-08-2014 14:20:15