Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Sprawozdania za IV kwartał 2014 2015-02-24 07:45:32
Sprawozdania za III kwartał 2014-12-23 11:24:48
Sprawozdania za II kwartał 2014 2014-07-23 07:17:52
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2014 2014-04-23 21:39:55
Sprawozdania za miesiąc grudzień 2014 2015-02-05 10:04:44
Sprawozdania za miesiąc listopad 2014 2015-02-05 09:50:28
Uchwała Nr XXXIV.129.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za 2014 rok 2015-04-22 08:51:23
RB ST za 2014 rok- KOREKTA 2015-06-09 08:27:20
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego- KOREKTA 2015-06-09 08:22:52
Bilans z wykonania budżetu Państwa , jednostki samorządu terytorialnego- KOREKTA 2015-06-09 08:11:41
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2015-04-27 14:54:08
Rachunek zysków i strat 2015-04-27 14:52:06
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 2015-04-27 14:49:51
Bilans z wykonania budżetu Państwa , jednostki samorządu terytorialnego 2015-04-27 14:46:06
Informacja o podmiotach dotowanych i wysokości dotacji ze środków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej udzielonych w 2014 r. 2015-01-19 07:26:29
Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za III kwartał 2014 r. 2014-10-24 11:32:48
Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za II kwartał 2014 r. 2014-08-13 11:42:26
Uchwała Nr XXXII.175.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok. 2014-04-29 13:22:13
Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I kwartał 2014 r. 2014-04-23 21:33:56
Uchwała Nr IV.58.Z.2014 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Mirosławiec na lata 2014-2019 2014-01-27 10:21:04
Uchwała Nr XXXVI/300/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok 2014-01-13 07:37:22
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy i Miasta Mirosławiec o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2019 2013-12-09 14:38:24
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok 2013-12-09 14:29:58