2003

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
ZARZĄDZENIE NR 73 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie wyznaczenia pełnomocnika ochrony w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec. 2014-01-21 12:24:36
ZARZĄDZENIE NR 72 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji mienia Gminy i Miasta Mirosławiec. 2014-01-21 12:12:28
ZARZĄDZENIE NR 71 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 2014-01-21 11:48:29
ZARZĄDZENIE NR 70 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze weryfikacji. 2014-01-21 10:59:41
ZARZĄDZENIE NR 69 bURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej. 2014-01-21 10:57:27
ZARZĄDZENIE 68 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r. 2014-01-21 10:38:49
ZARZĄDZENIE NR 67 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Zarządzena nr 62/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie powołania komisji konkursowej. 2014-01-21 10:36:15
ZARZĄDZENIE NR 66 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r. 2014-01-21 10:29:08
ZARZĄDZENIE NR 65 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r. 2014-01-21 09:55:36
ZARZĄDZENIE NR 64 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia 2014-01-21 09:46:16
ZARZĄDZENIE NR 63 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie powołania komisji ds. podziału środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz rozpatrywania wniosków dotyczących dopłat do czesnego. 2014-01-21 09:37:11
ZARZĄDZENIE NR 62 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie powołania komisji konkursowej. 2014-01-21 09:28:49
ZARZĄDZENIE NR 61 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2014-01-21 09:22:42
ZARZĄDZENIE NR 60 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r. 2014-01-21 09:19:14
ZARZĄDZENIE NR 59 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie przejęcia nieruchomości na mienie komunalne. 2014-01-21 09:16:40
ZARZĄDZENIE NR 58 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie powolania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na "Wykonanie usług żywienia dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Mirośławcu na bazie istniejącej kuchni i stołówki" 2014-01-21 09:06:40
ZARZĄDZENIE NR 57 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 października 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny złożonych ofert na zakup i dostawę informatu do Gminnego Centrum Informacyjnego przy Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec. 2014-01-21 08:46:29
ZARZĄDZENIE NR 56 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 października 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny złożonych ofert na zakup i dostawę kserokoparki do Gminnego Centrum Informacyjnego przy Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec. 2014-01-21 08:40:23
ZARZĄDZENIE NR 55 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 października 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup, dostawe i montaż sprzętu komputerowego do Gminnego Centrum Informacji przy Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec" 2014-01-21 08:28:40
ZARZĄDZENIE NR 54 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 października 2003 r. w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2004 r. 2014-01-21 08:21:35
ZARZĄDZENIE NR 53 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec. 2014-01-21 08:08:14
ZARZĄDZENIE NR 52 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu. 2014-01-20 14:19:44
ZARZĄDZENIE NR 51 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 wrzesnia 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieorganiczonego na: "Wykonanie usług żywienia dzici i młodzieży w Zespole Szkół w Mirosławcu na bazie istniejącej kuchni i stołówki". 2014-01-20 14:11:09
ZARZĄDZENIE NR 50 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r. 2014-01-20 14:03:38
ZARZĄDZENIE NR 49 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 wrzesnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r. 2014-01-20 14:00:23
ZARZĄDZENIE NR 47 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 września 2003 r. w sprawie powołania Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2014-01-20 13:51:00
ZARZĄDZENIE NR 46 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 wrzesnia 2003 r. w sprawie sposobu wykonywania kontroli przestrzegania przez jednostki sektora finansów publicznych procedur kontroli oraz zasad wstepnej oceny celowości poniesienia wydatków oraz sposobu wykorzystania wyników kontroli i oceny. 2014-01-20 13:47:15
ZARZĄDZENIE NR 45 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r. 2014-01-20 12:57:31
ZARZĄDZENIE NR 44 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej majatku gminy - stołówka szkolna. 2014-01-20 12:43:06
ZARZĄDZENIE NR 43 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej Gminy i Miasta Mirrosławiec za I półrocze 2003 r. 2014-01-20 12:36:42
ZARZĄDZENIE NR 42 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r. 2014-01-20 12:14:02
ZARZĄDZENIE NR 41 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie inwentaryzaji zdawczo-odbiorczej majątku Gimnazjum w Mirosławcu. 2014-01-20 12:12:16
ZARZĄDZENIE NR 40 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej majątku Administracji Placówek Oświatowych w Mirosławcu. 2014-01-20 12:10:42
ZARZĄDZENIE NR 39 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzeday stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2014-01-20 12:08:47
ZARZĄDZENIE NR 38 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie nadania Urzędowi Gminy i Miasta Mirosławiec Regulaminu Organizacyjnego. 2014-01-20 12:04:32
ZARZĄDZENIE NR 37 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2014-01-20 11:59:58
ZARZĄDZENIE NR 36 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy stanowiacych mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2014-01-20 11:56:56
ZARZĄDZENIE NR 35 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 lipca 2003 r, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiacych mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2014-01-20 11:54:34
ZARZĄDZENIE NR 34 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji konkursowej. 2014-01-20 11:42:21
ZARZĄDZENIE NR 33 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Piecniku. 2014-01-20 11:35:42
ZARZĄDZENIE NR 32 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na wybór banku na prowadzenie obsługi rachunków bankowych Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec zgodnie z art. 2 ust.8 ustawy o zamówieniach publicznych. 2014-01-20 11:32:15
ZARZĄDZENIE NR 31 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ds. nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 2014-01-20 11:27:21
ZARZĄDZENIE NR 30 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r. 2014-01-20 11:23:58
ZARZĄDZENIE NR 29 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie powolania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: 2014-01-20 11:17:56
ZARZĄDZENIE NR 28 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalnych Gminy i Miasta Mirosławiec. 2014-01-20 10:58:19
ZARZĄDZENIE NR 27 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 r. 2014-01-20 10:55:48
ZARZĄDZENIE NR 26 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ds. nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 2014-01-20 10:50:18
ZARZĄDZENIE NR 25 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie regulaminu pracy komisji egzaminacyjnej ds. nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 2014-01-20 10:22:50
ZARZĄDZENIE NR 24 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2014-01-20 10:19:01
ZARZĄDZENIE NR 23 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu dzierżawnego za pomieszczenia użytkowe stanowiące mienie komunalne Gminy Mirosławiec przeznaczone pod dzialalność rolniczą. 2014-01-20 10:16:56
ZARZĄDZENIE NR 22 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2014-01-20 10:13:14
ZARZĄDZENIE NR 21 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej Gminy i Miasta Mirosławiec za 2002 r. 2014-01-20 09:51:10
ZARZĄDZENIE NR 20 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie powołania komisji konkursowej. 2014-01-17 12:32:36
ZARZĄDZENIE NR 19 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Mirosławcu. 2014-01-17 12:30:56
ZARZĄDZENIE NR 18 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w ogólnokrajowym referendum, w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, którego przeprowadzenie zarządzono w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r. 2014-01-17 12:24:30
ZARZĄDZENIE NR 17 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2014-01-17 12:04:11
ZARZĄDZENIE NR 16 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 maja 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych. 2014-01-17 11:52:05
ZARZĄDZENIE NR 15 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych oraz opracowania nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec. 2014-01-17 11:43:33
ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania Komisji ds. podziału środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz rozpatrywania wniosków dotyczących dopłat do czesnego. 2014-01-17 11:41:27
ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu podzialu środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz rozpatrywania wniosków dotyczących dopłat do czesnego. 2014-01-17 11:37:50
ZARZĄDZENIE NR 12 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2003 r. 2014-01-17 11:34:47
ZARZĄDZENIE NR 11 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec. 2014-01-17 11:32:02
ZARZĄDZENIE NR 10 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2014-01-17 11:22:47
ZARZĄDZENIE NR 9 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2014-01-16 16:19:33
ZARZĄDZENIE NR 8 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie kredytu długoterminowego zgodnie z art. 2 ust.8 ustawy o zamówieniach publicznych. 2014-01-16 16:10:38
ZARZĄDZENIE NR 7 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2014-01-16 16:07:57
ZARZĄDZENIE NR 6 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 2014-01-16 16:05:59
ZARZĄDZENIE NR 5 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 2014-01-16 16:03:50
ZARZĄDZENIE NR 4 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Mirosławcu zarządzonych na dzień 16 lutego 2003 r. 2014-01-16 14:43:28
ZARZĄDZENIE NR 3 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2014-01-16 14:40:54
ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2014-01-16 14:37:56
ZARZĄDZENIE NR 1 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2014-01-16 14:29:12