Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
KADENCJA 2006-2010 2007-01-31 07:30:51
Uchwała Nr XLIX/262/2006 Rady Miejskiej w Miroslawcu z dnia 25 września 2006 r. w sprawie: zmian w Budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2006r. cd załączniki. 2006-10-20 18:09:21
Uchwała Nr XLIX/261/2006 Rady Miejskiej w Miroslawcu z dnia 25 września 2006 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/168/2005 Rady Miejskaiej w Mirosławcu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec cd załączników. 2006-10-20 17:54:40
Uchwała Nr XLIX/262/2006 Rady Miejskiej w Miroslawcu z dnia 25 września 2006 r. w sprawie: zmian w Budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2006r. 2006-10-20 17:48:30
Uchwała Nr XLIX/261/2006 Rady Miejskiej w Miroslawcu z dnia 25 września 2006 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/168/2005 Rady Miejskaiej w Mirosławcu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 2006-10-20 17:39:12
Uchwała Nr XLIX/260/2006 Rady Miejskiej w Miroslawcu z dnia 25 września 2006 r. w sprawie: n.adania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mirosławcu 2006-10-20 17:35:49
Uchwała Nr XLIX/259/2006 Rady Miejskiej w Miroslawcu z dnia 25 września 2006 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika MGOPS w Mirosławcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dot. przyznawania dodatku mieszkaniowego. 2006-10-20 17:29:38
Uchwała Nr XLIX/258/2006 Rady Miejskiej w Miroslawcu z dnia 25 września 2006 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Zakładowi Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka zo.o. w Mirosławcu. 2006-10-20 17:25:19
Uchwała Nr XLIX/257/2006 Rady Miejskiej w Miroslawcu z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie: us talenia planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu i jej stałych komisji na II półrocze 2006 r. cd załączników. 2006-10-20 14:56:47
Uchwała Nr XLVIII/257/2006 Rady Miejskiej w Miroslawcu z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu i jej stałych komisji na II półrocze 2006 r. 2006-10-20 13:51:22
Uchwała Nr XLVIII/256/2006 Rady Miejskiej w Miroslawcu z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Próchnowo oraz zmianie Uchwały Nr XV/99/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw cd załączników. 2006-10-20 13:44:26
Uchwała Nr XLVIII/256/2006 Rady Miejskiej w Miroslawcu z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Próchnowo oraz zmianie Uchwały Nr XV/99/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw. 2006-10-20 13:42:04
Uchwała Nr XLVIII/255/2006 Rady Miejskiej w Miroslawcu z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Orle oraz zmianie Uchwały Nr XV/99/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw cd załączników 2006-10-20 13:31:02
Uchwała Nr XLVIII/255/2006 Rady Miejskiej w Miroslawcu z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Orle oraz zmianie Uchwały Nr XV/99/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw. 2006-10-20 13:27:11
Uchwała Nr XLVIII/253/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie: utworzenia jednostki pomocniczej - sołectwa Orle. 2006-10-20 13:16:27
Uchwała Nr XLVIII/254/2006 Rady Miejskiej w Miroslawcu z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie: utworzenia jednostki pomocniczej - sołectwa Próchnowo. 2006-10-20 13:11:48
Uchwała Nr XLVIII /252/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 21 sierpnia 2006 r. zmieniająca Uchwałę nr XL/217/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005. 2006-08-23 10:09:03
Uchwała Nr XLVIII /251 /2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2006 r. 2006-08-23 10:07:05
UCHWAŁA Nr XLV / 235 /2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 kwietnia 2006 r.w sprawie : absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec 2006-07-25 11:26:40
UCHWAŁA Nr XLVII/250/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 26 czerwca 2006 r.w sprawie utworzenia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec stałych okręgów wyborczych - ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnychwybieranych w każdym okręgu wyborczym. 2006-07-25 11:17:09
Uchwała Nr XLVII / 249 /2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 26 czerwca 2006 r.w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2006 r. 2006-07-25 10:45:29
UCHWAŁA Nr XLVI/248/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie: określenia trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla utworzenia sołectwa Orle. 2006-07-25 10:41:06
UCHWAŁA Nr.XLVI /247/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 29 maja 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii co do uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne na obszarze wiejskim. 2006-07-25 09:58:09
Uchwała Nr XLVI /246 /2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 maja 2006 r. zmieniająca Uchwałę nr XL/217/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wykazuwydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005. 2006-07-24 15:51:06
Uchwała Nr XLVI / 245 /2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2006 r. 2006-07-24 15:47:52
UCHWAŁA Nr XLV/244/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie sprzeciwu przyłączenia Gminy Mirosławiec do Województwa Środkowopomorskiego 2006-07-24 15:44:20
UCHWAŁA Nr XLV / 243 /2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 k wietnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Mirosławiec - uchylona uchwałą nr XXIV/212/2012 2006-06-01 12:04:15
U C H W A Ł A Nr XLV/ 242 / 2006 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów. 2006-06-01 11:49:49
U C H W A Ł A Nr XLV/241 /2006 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku leśnego 2006-06-01 11:48:11
U C H W A Ł A Nr XLV/ 240/2006 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku rolnego 2006-06-01 11:47:39
U C H W A Ł A Nr XLV/ 239 /2006 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości 2006-06-01 11:47:08
U C H W A Ł A Nr XLV / 238 /2006 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 2006-06-01 11:46:32
UCHWAŁA Nr XLV / 237/2006 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 24 kwietnia 2004 roku w sprawie: nadania nazwy placu „ Skwer im Jana Pawła II” 2006-06-01 11:45:57
Uchwała Nr XLV / 236 /2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2006 r. 2006-06-01 11:42:47
Uchwała Nr XLIV / 234 /2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 2006 r. zmieniająca Uchwałę nr XL/217/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upł 2006-06-01 11:42:03
Uchwała Nr XLIV / 233 /2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2006 r. 2006-06-01 11:40:35
Uchwała Nr XLIII / 232 /2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2006 r. 2006-06-01 11:38:00
UCHWAŁA nr XLII/231/2006 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Mirosławiec lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosu 2006-06-01 11:30:16
UCHWAŁA NR XLII/230/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 6 marca 2006r. w sprawie przyjęcia Miejsko - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na rok 2006. 2006-06-01 11:25:35
UCHWAŁA Nr XLII/229/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie : zatwierdzenia Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. 2006-06-01 11:19:38
UCHWAŁA Nr XLI/228/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2006 r w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2006-03-10 14:10:01
UCHWAŁA Nr XLI/227/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne. 2006-03-10 14:07:29
UCHWAŁA Nr XLI/226/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie nadania nazw ulicom. 2006-03-10 14:05:33
UCHWAŁA Nr XLI/225/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy i Miasta Mirosłaiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności 2006-03-10 14:04:16
UCHWAŁA Nr XLI/224/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę z wodociągów komunalnych i odprowadzanie ścieków do kolektorów sanitarnych stanowiących własność Gminy i miasta Mirosławiec. 2006-03-10 13:59:55
UCHWAŁA Nr XLI/223/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków- nieważność uchwały 2006-03-10 13:56:05