Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr II/20/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok 2014-12-31 09:53:57
Uchwała Nr II/19/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2015 rok 2014-12-31 09:51:52
Uchwała Nr II/18/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2015 rok 2014-12-31 09:49:44
Uchwała Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gminnych 2014-12-31 09:42:33
Uchwała Nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 2014-12-31 09:40:41
Uchwała Nr II/15/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Mirosławca 2014-12-31 09:38:00
Uchwała Nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2014 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2014-2019 2014-12-31 09:29:39
Uchwałą Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 2014-12-31 09:20:10
Uchwała Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok 2014-12-31 09:17:25
Uchwała Nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Miroslawiec na lata 2015-2019 2014-12-31 08:59:13
Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok 2014-12-31 08:20:36
Uchwała Nr I/9/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej 2014-12-04 14:55:57
Uchwała Nr I/8/2014 Rady miejskiej w Mirosławcu z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania, określenia składu ilościowego i osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Mirosławcu 2014-12-04 14:53:00
Uchwała Nr I/7/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu 2014-12-04 14:50:12
Uchwała Nr I/6/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania, określenia składu ilościowego i osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Gospodarki i Budzetu Rady Miejskiej w Mirosławcu 2014-12-04 14:47:09
Uchwała Nr I/5/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2014-12-04 14:44:08
Uchwała Nr I/4/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2014-12-04 14:41:16
Uchwała Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania, określenia składu ilościowego i osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu 2014-12-04 14:38:25
Uchwała Nr I/2/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 2014-12-04 14:35:43
Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Miejskiej 2014-12-04 14:33:07
Uchwała Nr XLV/384/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok 2014-11-12 10:42:25
Uchwała Nr XLV/383/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie opłaty miejscowej 2014-11-12 10:34:03
Uchwała Nr XLV/382/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie opłaty targowej 2014-11-12 10:29:26
Uchwała Nr XLV/381/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 2014-11-12 10:23:05
Uchwała Nr XLV/380/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok 2014-11-12 10:02:53
Uchwała Nr XLV/379/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec w obrębach geodezyjnych Hanki, Jadwiżyn i Setnica 2014-11-12 09:50:45
Uchwała Nr XLV/378/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie sołectwo "Kalinówka" i nadania jej statutu 2014-11-12 09:34:17
Uchwała Nr XLV/377/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie sołectwo "Mirosławiec Górny" i nadania jej statutu 2014-11-12 09:23:42
Uchwała Nr XLV/376/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie znisienia jednostki pomocniczej o nazwie "Osiedle XXX-lecia LLP" 2014-11-12 09:17:06
Uchwała Nr XLV/375/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat 2014-11-12 09:12:13
Uchwała Nr XLV/374/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2014-11-12 08:56:02
Uchwałą Nr XLV/373/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2014-11-07 09:21:21
Uchwała Nr XLIV/372/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mirosławiec położonej w obrębie 0034 Mirosławiec 2014-10-02 07:45:22
Uchwała Nr XLIV/371/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 września 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Mirosławcu 2014-10-02 07:42:52
Uchwała Nr XLIV/370/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 września 2014 r. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2014-2019 2014-10-02 07:40:42
Uchwała Nr XLIV369/2014 Rady miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok 2014-09-29 15:01:29
Uchwała Nr XLIV/368/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 wrzesnia 2014 r. w sprawie zmiany planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2014 rok 2014-09-29 14:58:15
Uchwała Nr XLIV/367/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 września 2014 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i miasta Mirosławiec 2014-09-29 14:55:22
Uchwała Nr XLIII/366/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12 celem przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12 2014-09-04 08:28:51
Uchwała nr XLIII/365/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 2014-09-04 08:25:23
Uchwała Nr XLIII/364/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne. 2014-09-04 07:34:23
Uchwała Nr XLIII/363/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mirosławiec 2014-09-03 14:54:21
Uchwała Nr XLII/362/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminy i Miasto Mirosławiec 2014-06-26 14:21:40
Uchwała Nr XLII/361/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy i Miasta Mirosławiec w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Agroplon" oraz zgody na wystąpienie ze spółki 2014-06-26 14:19:23
Uchwała Nr XLII/360/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu 2014-06-26 14:17:18
Uchwała Nr XLII/359/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2014-2019 2014-07-01 10:04:50
Uchwała Mr XLII/358/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok 2014-06-26 14:15:28
Uchwała Nr XLII/357/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne 2014-07-01 09:57:46
Uchwała Nr XLII/356/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok 2014-06-26 14:11:49
Uchwała Nr XLII/355/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu. 2014-07-01 09:52:23
Uchwała Nr XLII/354/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mirosławca 2014-07-01 09:49:04
Uchwałą Nr XLII/353/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2013 rok 2014-06-26 14:10:26
Uchwała Nr XLII/352/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2013 rok 2014-06-26 14:08:14
Uchwała Nr XLII/351/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmiostrzowi Mirosławca 2014-06-26 14:06:35
Uchwała Nr XLII/350/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2013 rok 2014-06-26 12:23:55
Uchwała Nr XLI/349/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2014 r. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2014-2019 2014-06-02 13:14:30
Uchwałą Nr XLI/348/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok 2014-06-02 10:27:24
Uchwała Nr XL/347/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok 2014-05-05 13:55:54
Uchwała Nr XL/346/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2014-2019 2014-05-05 13:52:35
Uchwała Nr XL/345/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok 2014-04-29 08:38:12
Uchwała Nr XL/344/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2014-2020 2014-04-29 08:27:06
Uchwała Nr XXXIX/343/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie apelu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zmianę sygnalizacji świetlnej przy ulicy Wolności w Mirosławcu 2014-03-31 09:18:36
Uchwała Nr XXXIX/342/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2014-2019 2014-04-23 08:15:51
Uchwała Nr XXXIX/342/2014 z dnia 27 marca 2014 zmieniająca wieloletnią prognozy finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2014-2019 - dokument stracił ważność 2014-04-17 08:19:37
Uchwała Nr XXXIX/341/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok 2014-03-31 09:06:34
Uchwała Nr XXXIX/340/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu 2014-03-31 09:03:33
Uchwała Nr XXXIX/339/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki 2014-03-31 08:41:17
Uchwała Nr XXXIX/338/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2014-03-31 08:33:31
Uchwała Nr XXXIX/337/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec 2014-03-31 08:26:18
Uchwała Nr XXXIX/336/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na lata 2014-2016 2014-03-31 08:09:35
Uchwała Nr XXXIX/335/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec na 2014 rok 2014-03-31 08:04:03
Uchwała Nr XXXIX/334/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec 2014-03-31 07:59:00
Uchwała Nr XXXIX/333/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2014-03-31 07:55:22
Uchwała Nr XXXIX/332/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych 2014-03-28 13:35:39
Uchwała Nr XXXIX/331/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zniesienia użytków ekologicznych 2014-03-28 13:29:48
Uchwała Nr XXXIX/330/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia zmiany studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec 2014-03-28 13:27:10
Uchwała Nr XXXIX/329/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi nr 177 ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu" 2014-03-28 13:16:20
Uchwała Nr XXXVIII/328/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2014-2019 2014-03-04 08:04:07
Uchwała Nr XXXVIII/327/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok. 2014-03-04 07:52:40
Uchwała Nr XXXVIII/326/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi nr 177 ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu" 2014-03-04 07:51:39
Uchwała Nr XXXVIII/325/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie Przejęcia Przedszkola Wojskowego nr 137 w Mirosławcu Górnym 2014-03-04 07:46:26
Uchwałą Nr XXXVIII/324/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości 2014-03-04 07:43:58
Uchwała Nr XXXVIII/323/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne 2014-03-03 15:01:49
Uchwała Nr XXXVIII/322/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec 2014-03-03 14:59:38
Uchwała Nr XXXVIII/321/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2014 r. 2014-03-03 14:56:10
Uchwała Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec 2014-03-03 13:46:12
Uchwała Nr XXXVII/319/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok 2014-01-27 14:31:24
Uchwała Nr XXXVII/318/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu 2014-01-27 14:28:24
Uchwała Nr XXXVII/317/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 2014-01-27 14:26:36
Uchwała Nr XXXVII/316/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 2014-01-27 14:21:04
Uchwała Nr XXXVII/315/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-01-27 14:07:08
Uchwała nr XXXVII/314/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie Prawo energetyczne. 2014-01-27 13:44:01
Uchwała Nr XXXVII/313/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu 2014-01-27 13:39:27
Uchwała Nr XXXVII/312/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Mirosławiec na lata 2014-2016 2014-01-27 13:37:29
Uchwała Nr XXXVII/311/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu 2014-01-27 13:32:10
Uchwała Nr XXXVII/310/2014 Rady Miejskiej w Mirosłąwcu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu 2014-01-27 13:29:08
Uchwała Nr XXXVII/309/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2014 rok 2014-01-27 13:26:06