2002

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
ZARZĄDZENIE NR 21 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie jednostek organizacyjnych Systemu Wykrywania i Alarmowania obrony cywilnej na obszarze Miasta i Gminy Mirosławiec. - dokument stracił ważność 2014-01-29 12:17:29
ZARZĄDZENIE NR 20 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie powołania zespołu i elementów organizacyjnych przyjęcia ludności. 2014-01-29 12:14:11
ZARZĄDZENIE NR 19 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 13, 18 i 15 Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec. 2014-01-29 12:11:09
ZARZĄDZENIE NR 18 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji mienia Gminy i Miasta Mirosławiec. 2014-01-29 12:09:26
ZARZADZENIE NR 17 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji mienia Gminy i Miasta Mirosławiec. 2014-01-29 12:06:08
ZARZĄDZENIE NR 16 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji mienia Gminy i Miasta Mirosławiec. 2014-01-29 11:56:36
ZARZĄDZENIE NR 15 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji mienia Gminy i Miasta Mirosławiec. 2014-01-29 11:55:30
ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji mienia Gminy i Miasta Mirosławiec. 2014-01-29 11:53:46
ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie powołania członków zespołów spisowych dla inwentaryzacji majątku gminy. 2014-01-29 11:36:30
ZARZĄDZENIE NR 12 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 grudnia 2002 r.. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej i Komisji Inwentaryzacyjnej. 2014-01-29 11:27:07
ZARZĄDZENIE NR 11 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie powołania przewodniczących Komisji Likwidacyjnej i Komisji Inwentaryacyjnej. 2014-01-29 11:24:59
ZARZĄDZENIE NR 10 BURMISTRZA MIROSLAWCA z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 2014-01-29 11:22:42
ZARZĄDZENIE NR 9 BURMISTRZ MIROSŁAWCA z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami przeznaczonymi do oddania w użytkowanie wieczyste i wlasność oraz sprzedaży garaży w drodze bezprzetargowej i przetargowej. 2014-01-29 11:13:22
ZARZĄDZENIE NR 8 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia przepisów szczegółowych z zakresu inwentaryzacji w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu. - dokument stracił ważność 2014-01-29 11:10:38
ZARZĄDZENIE NR 7 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu. 2014-01-29 11:06:35
ZARZĄDZENIE NR 6 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie powołania komisji konkursowej. 2014-01-29 11:04:07
ZARZĄDZENIE NR 5 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art.2 ust.8 ustawy o zamówieniach publicznych. 2014-01-29 10:57:00
ZARZĄDZENIE NR 4 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2014-01-29 10:54:23
ZARZĄDZENIE NR 3 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie powołania Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych. 2014-01-29 10:50:59
ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbywanie nieruchomości stanowiących własność gminy. 2014-01-29 10:47:01