Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XIV/97/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na rok 1991. 2014-02-13 14:03:59
Uchwała Nr XIV/96/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na rok 1991 2014-02-13 14:01:40
Uchwała Nr XIV/95/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie opinii dotyczącej ustalenia nazw miejscowości położonych na terenie Gminy Mirosławiec 2014-02-13 13:59:38
Uchwała Nr XIV/94/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie opłat adiacenckich 2014-02-13 13:56:34
Uchwała Nr XIV/93/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie przejęcia nieruchomości na mienie komunalne 2014-02-13 13:53:10
Uchwała Nr XIII/92/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 25 września 1991 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Mirosławcu 2014-02-13 13:49:53
Uchwała Nr XIII/91/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 25 wrzesnia 1991 r. w sprawie ustanowienia fundacji "Wielki Bytyń" 2014-02-13 13:46:54
Uchwała Nr XIII/90/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 25 września 1991 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2014-02-13 13:44:15
Uchwała Nr XIII/89/91 Rady Gminy i Miasta mirosławiec z dnia 25 września 1991 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na rok 1991 2014-02-13 13:34:48
Uchwała Nr XIII/88/91 Rady Gminy i Miasta Mirosłąwiec z dnia 25 września 1991 r. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa procesowego 2014-02-13 13:32:04
Uchwała Nr XII/87/91 Rady Gminy i Miasta mirosławiec z dnia 7 sierpnia 1991 r. w srawie utworzenia obwodó głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedziby obwodowych Komisji wyborczych 2014-02-13 13:26:12
Uchwała Nr XII/86/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie przystąpienia do spółki Telekom-Piła oraz wniesienia udziałów 2014-02-13 13:22:41
Uchwała Nr XII/85/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie przystąpienia do spółki 2014-02-13 13:20:11
Uchwała Nr XI/84/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 2014-02-13 13:16:32
Uchwała Nr XI/83/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie wytycznych dotyczących ustalenia stawki bazowej czynszu w komunalnych lokalach użytkowych 2014-02-13 13:14:09
Uchwała Nr XI/82/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na rok 1991. 2014-02-13 13:11:07
Uchwała Nr XI/81/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie likwidacji Przedszkola w Próchnowie 2014-02-13 13:08:33
Uchwała Nr XI/80/91 rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie opłat za biwakowanie nad jeziorami 2014-02-13 13:06:46
Uchwała Nr XI/79/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie opłaty targowej 2014-02-13 13:02:24
Uchwała Nr XI/78/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego 2014-02-13 12:55:19
Uchwała Nr X/77/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie przejęcie nieruchomości PFZ na mienie komunalne 2014-02-13 12:50:40
Uchwała Nr X/76/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie utowrzenia kasy pożyczkowej przy Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec 2014-02-13 12:47:22
Uchwała Nr X/75/91 Rady Gminy i Miasta mirosławiec z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie oddania wodociągów miejskich w Mirosławcu w aglomerację 2014-02-13 12:43:55
Uchwała Nr X/74/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie połączenia gminy 2014-02-13 12:40:45
Uchwała Nr X/73/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie likwidacji i sprzedaży zakładu budżetowego 2014-02-13 12:38:26
Uchwała Nr IX/72/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 24 kwietnia 1991 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przeznaczenia terenu położonego przy ulicy Wałeckiej w Mirosławcu 2014-02-13 12:34:06
Uchwała Nr IX/71/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 24 kwietnia 1991 r. w sprawie odpłatności za przedszkole 2014-02-13 12:27:09
Uchwała Nr IX/70/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 24 kwietnia 1991 r. w sprawie likwidacji i sprzedaży Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mirosławcu 2014-02-13 12:24:41
Uchwała Nr IX/69/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 24 kwietnia 1991 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych wynagrodzenia sołtysówza inkaso należności z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego od mieszkańców gminy 2014-02-13 12:19:45
Uchwała Nr IX/68/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 24 kwietnia 1991 r. w sprawie przekształcenia Państwowego Ośrodka Maszynowego w Mirosławcu w zakład budżetowy 2014-02-13 12:15:46
Uchwała Nr IX/67/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 24 kwietnia 1991 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu zbywania nieruchomości stanowicych własność mienia komunalnego oraz nabywania nieruchomości na własność gminy komunalnego położonych na terenie gminy i miasta Mirosławiec 2014-02-13 12:11:44
Uchwała Nr IX/66/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 24 kwietnia 1991 r. w sprawie pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości i zarząd oraz wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i zarząd 2014-02-13 12:07:24
Uchwała Nr IX/65/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 24 kwietnia 1991 r. w sprawie przejęcia przez Radę Gminy i Miasta majątku przedsiębiorstwa podporządkowanego Wojewodzie Szczecińskiemu 2014-02-13 12:03:44
Uchwała Nr IX/64/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 24 kwietnia 1991 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 2014-02-13 11:59:32
Uchwała Nr IX/63/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 24 kwietnia 1991 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Mirosławcu do wydawania decyzji administracyjnych 2014-02-13 11:56:44
Uchwała Nr IX/62/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 24 kwietnia 1991 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Zarządowi 2014-02-13 11:52:17
Uchwała Nr VIII/61/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 20 lutego 1991 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mirosławcu 2014-02-13 11:46:34
Uchwała Nr VIII/60/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 20 lutego 1991 r. w sprawie ustalenia zasad wypłat diet dla radnych oraz zwrotu kosztów służbowych 2014-02-13 11:41:39
Uchwała Nr VIII/59/1991 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 20 lutego 1991 r. w sprawie zwolnień od podatków od środków transportowych 2014-02-13 11:38:04
Uchwała Nr VIII/58/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 20 lutego 1991 r. w sprawie opłaty administracyjnej 2014-02-13 11:18:15
Uchwała Nr VIII/57/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 20 lutego 1991 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 2014-02-13 11:15:18
Uchwała Nr VIII/56/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 20 lutego 1991 r. w sprawie podatku od posiadania psów. 2014-02-13 11:10:35
Uchwała Nr VIII/55/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 20 lutego 1991 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2014-02-13 10:54:16
Uchwała Nr VIII/54/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 20 lutego 1991 r. w sprawie budżetu gminy i miasta na rok 1991. 2014-02-13 10:43:57
UCHWAŁA NR VII/53/91 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 12 stycznia 1991 r. w sprawie przejęcia Państwowego Ośrodka Maszynowego w Mirosławcu 2014-02-13 10:34:17