Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwałą Nr XVIII/119/92 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 10 września 1992 r. w sprawie używania herbu do celów komercyjnych 2014-02-14 08:22:13
Uchwałą Nr XVII/118/92 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 29 kwietnia 1992 r. w sprawie przejęcia nieruchomości na mienie komunalne 2014-02-14 08:19:18
Uchwała Nr XVII/117/92 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 29 kwietnia 1992 r. w sprawie wprowadzenia zmian w miejscowym planie ogólnym Miasta i Gminy Mirosławiec 2014-02-14 08:16:44
Uchwała Nr XVII/116/92 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 29 kwietnia 1992 r. w sprawie wystąpienia ze stowarzyszenia "Związek Miast Polskich" 2014-02-14 08:11:28
Uchwała Nr XVII/115/92 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 29 kwietnia 1992 r. w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych" w Poznaniu 2014-02-14 08:07:31
Uchwała Nr XVII/114/92 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 29 kwietnia 1992 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Zarządowi 2014-02-13 15:06:06
Uchwała Nr XVI/113/92 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 20 marca 1992 r. w sprawie zbycia nieruchomości 2014-02-13 15:03:25
Uchwała Nr XVI/112/92 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 20 marca 1992 r. w sprawie uzupełnienia uchwały z dnia 24 kwietnia 1991 r. 2014-02-13 15:01:49
Uchwała Nr XVI/111/92 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 20 marca 1992 r. w sprawie przejęcia nieruchomości na mienie komunalne 2014-02-13 14:59:28
Uchwała Nr XVI/110/92 Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 20 marca 1992 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 2014-02-13 14:57:37
Uchwała Nr XVI/109/1992 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 20 marca 1992 r. w sprawie utworzenia spółki 2014-02-13 14:41:58
Uchwała Nr XVI/108/92 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 20 marca 1992 r. w sprawie utworzenia spółki MIRA 2014-02-13 14:40:16
Uchwała Nr XV/107/92 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 3 marca 1992 r. w sprawie ustalenia Planu Pracy Rady Gminy i Miasta Mirosławiec na 1992 rok. 2014-02-13 14:37:44
Uchwała Nr XV/106/92 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 3 marca 1992 r. w sprawie uzupełnienia uchwały z dnia 24 kwietnia 1991 r. 2014-02-13 14:34:53
Uchwała Nr XV/105/92 rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 3 marca 1992 r. w sprawie utworzenia spółek 2014-02-13 14:31:27
Uchwała Nr XV/104/92 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 3 marca 1992 r. w sprawie opłaty targowej 2014-02-13 14:28:36
uchwała Nr XV/103/92 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 3 marca 1992 r. w sprawie pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości i zarząd oraz wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości 2014-02-13 14:25:15
Uchwałą Nr XV/102/92 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 3 marca 1992 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na rok 1992 2014-02-13 14:22:07
Uchwała Nr XV/101/92 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 3 marca 1992 r. w sprawie warunków wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i okresu zwolnienia w podatku rolnym 2014-02-13 14:19:14
Uchwała Nr XV/100/92 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 3 marca 1992 r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mirosławiec 2014-02-13 14:16:56
Uchwała Nr XV/99/92 Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 3 marca 1992 r. w sprawie dziennej stawki opłaty miejscowej, zwolnień, ulg, terminów płatności oraz sposobu jej poboru 2014-02-13 14:14:02
Uchwała Nr XV/98/92 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 3 marca 1992 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2014-02-13 14:08:40