2006

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
ZARZĄDZENIE NR 86 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 grudnia 2006 r. w zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Urzędowi Gminy i Miasta Mirosławiec Regulaminu Organizacyjnego. 2013-10-23 12:44:01
ZARZĄDZENIE NR 85 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniające Zarządzenie nr 82 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji mienia Gminy i Miast Mirosławiec. 2013-10-23 12:39:27
ZARZĄDZENIE NR 84 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zamiany działek. 2013-10-23 12:30:23
ZARZĄDZENIE NR 83 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r. 2013-10-23 12:27:15
ZARZĄDZENIE NR 82 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji mienia Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-10-23 12:21:53
ZARZĄDZENIE NR 81 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 2013-10-23 12:10:46
ZARZĄDZENIE NR 80 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-10-23 12:06:39
ZARZĄDZENIE NR 79 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze weryfikacji. 2013-10-23 12:00:38
ZARZĄDZENIE NR 78 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r. 2013-10-23 11:46:34
ZARZĄDZENIE NR 77 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na "Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie gorącego posiłku jednodaniowego typu obiadowego (drugie danie) dla uczniów Zespołu Szkół w Piecniku". 2013-10-23 11:33:46
ZARZĄDZENIE NR 76 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej ds. podziału środków na stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-10-23 11:30:28
ZARZĄDZENIE 75 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r. 2013-10-23 11:27:46
ZARZĄDZENIE NR 74 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej oraz dokonania kasacji składników majątku w 2006 r. 2013-10-23 11:02:39
ZARZĄDZENIE NR 73 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-10-23 10:59:59
ZARZĄDZENIE NR 72 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji ds. podziału środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz rozpatrywania wniosków dotyczących dopłat do czesnego. 2013-10-23 10:56:53
ZARZĄDZENIE NR 71 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r. 2013-10-23 10:51:59
ZARZĄDZENIE NR 70 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7.11.2006 r. w sprawie ustalenia w dniu 13 listopada 2006 roku - dnia wolnego od pracy. 2006-11-20 11:49:14
ZARZĄDZENIE NR 69 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania Gminy Mirosławiec. 2013-10-23 10:38:49
ZARZĄDZENIE NR 68 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont budżetu oraz Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-10-23 10:32:58
ZARZĄDZENIE NR 67 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r. 2013-10-23 10:21:44
ZARZĄDZENIE NR 66 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 października 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-10-23 10:17:08
ZARZĄDZENIE NR 65 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 września 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-10-23 10:09:41
ZARZĄDZENIE NR 64 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r. 2013-10-23 09:51:44
ZARZĄDZENIE NR 63 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 września 2006 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na "Prowadzenie obsługi rachunków bankowych na okres 3 lat dla Gminy i Miasta Mirosławiec i jej jednostek organizacyjnych oraz samorządowej instytucji kultury". 2013-10-23 09:47:55
ZARZĄDZENIE NR 62 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18 września 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-10-23 09:43:24
ZARZĄDZENIE NR 61 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 września 2006 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenie jej zadań na "Adaptację połączoną z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy w Piecniku - I etap". 2013-10-23 09:40:44
ZARZĄDZENIE NR 60 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r. 2013-10-23 09:36:17
ZARZĄDZENIE NR 59 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na ,,Remont drogi gminnej - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni". 2006-09-01 09:36:06
ZARZĄDZENIE NR 58 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2007 r. 2006-09-01 09:26:00
ZARZĄDZENIE NR 57 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2006 r. 2006-09-01 09:23:50
ZARZĄDZENIE NR 56 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie Gminy i Miasta Mirosławiec. 2006-09-29 10:00:35
ZARZĄDZENIE NR 55 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania "Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Mirosławiec" oraz "Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną" . 2006-08-23 14:36:26
ZARZĄDZENIE NR 54 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargoweji określenia jej zadań na ,,Dowóz dzieci do Zespołów Szkół i Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu w roku szkolnym 2006 /2007". 2006-08-08 14:51:48
ZARZĄDZENIE NR 53 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na ,,Remont chodnika w Łowiczu Wałeckim". 2006-08-08 12:07:08
ZARZĄDZENIE NR 52 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r. 2006-08-23 10:02:53
ZARZĄDZENIE NR 51 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie odpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne. 2013-10-22 14:21:34
ZARZĄDZENIE NR 50 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie powołania komisji ds. ustalenia sposobu korzystania z części wspólnej nieruchomości położonej przy ul. Dworcowej 4. 2013-10-22 14:19:37
ZARZĄDZENIE NR 49 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2006-07-26 08:39:44
ZARZĄDZENIE NR 48 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu. 2006-07-26 09:00:53
ZARZĄDZENIE NR 47 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na ,,Budowę drogi ul. Jeziorna i ul. Jaśminowa w Mirosławcu". 2006-07-26 08:35:50
ZARZĄDZENIE NR 46 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 czerwca 2006 r.w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r. 2006-08-23 10:01:11
ZARZĄDZENIE NR 45 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia, w drodze konkursu, kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu. 2013-10-22 13:25:58
ZARZĄDZENIE NR 44 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie określenia wymagań jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zborników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2013-10-22 13:02:17
ZARZĄDZENIE NR 43 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ds. nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 2013-10-22 12:50:02
ZARZĄDZENIE NR 42 BURMISTRZA MIROSLAWCA z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ds. nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 2013-10-22 12:21:38
ZARZĄDZENIE NR 41 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powolania komisji przetargowej i określenie jej zadań na " Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Jabłonowo - I etap". 2013-10-22 12:18:19
ZARZĄDZENIE NR 40 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec . 2006-07-26 08:38:27
ZARZĄDZENIE NR 39 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej ds. podziału środków na stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-10-22 11:38:08
ZARZĄDZENIE NR 38 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r. 2006-07-25 14:44:32
ZARZĄDZENIE NR 37 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenie jej zadań na "Modernizację chodników przy ul. Zamkowej i ul. Nowej w Mirosławcu". 2013-10-22 11:19:20
ZARZĄDZENIE NR 36 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-10-22 11:00:16
ZARZĄDZENIE NR 35 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu. 2006-06-08 01:10:33
ZARZĄDZENIE NR 34 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania centrali telefonicznej DCT 80. 2013-10-22 10:37:47
ZARZĄDZENIE NR 33 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania oprogramowania (systemu komputerowego) do automatycznego rozliczania czynszów "SARCZ" 2013-10-22 10:35:32
ZARZĄDZENIE NR 32 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieorganiczonego i powołania komisji przetargowej i określenie jej zadań na "Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec oraz części obrębu geodezyjnego nr 34 w Mirosławcu". 2013-10-22 09:50:51
ZARZĄDZENIE NR 31 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na ,,Zagospodarowanie jeziora Kosiakowo". 2006-07-26 08:33:05
ZARZĄDZENIE NR 30 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargoweji określenia jej zadań na ,,Modernizację chodników przy ul. Zamkowej i ul. Nowej w Mirosławcu". 2006-07-26 08:30:53
ZARZĄDZENIE NR 29 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r. 2006-07-26 08:54:16
ZARZĄDZENIE NR 28 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na 'Ubezpieczenie mienia Gminy i Miasta Mirosławiec". 2006-07-26 08:27:17
ZARZĄDZENIE NR 27 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania komisji ds. podziału środków na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz rozpatrywania wniosków dotyczących dopłat do czesnego. 2013-10-22 08:26:30
ZARZĄDZENIE NR 26 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Gminnej Komisję Stypendialną ds. podziału środków na stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-10-22 08:21:47
ZARZĄDZENIE NR 25 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 kwietnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Urzędowi Gminy I Miasta Mirosławiec Regulaminu Organizacyjnego. 2013-10-22 07:57:39
ZARZĄDZENIE NR 24 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznania stypendium za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce. 2013-10-21 14:36:24
ZARZĄDZENIE NR 23 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej ds. podziału środków przyznanych na stypendia za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce. 2013-10-21 14:31:46
ZARZĄDZENIE NR 22 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r. 2006-07-26 08:51:26
ZARZĄDZENIE NR 21 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-10-21 14:17:26
ZARZĄDZENIE NR 20 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej Gminy i Miasta Mirosławiec za 2005 r. 2006-07-26 08:48:40
ZARZĄDZENIE NR 19 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych. 2013-10-21 13:59:53
ZARZĄDZENIE NR 18 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie realizacji zadań publicznych w zakresie dofinansowania zajęć sportowych - żeglarskich na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-10-21 13:57:32
ZARZĄDZENIE NR 17 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie realizacji zadań publicznych w zakresie dofinansowania zajęć sportowych w zakresie biegów maratońskich. 2013-10-21 13:55:37
ZARZĄDZENIE NR 16 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie realizacji zadań publicznych w zakresie dofinanowania wynagrodzenia trenera piłki nożnej. 2013-10-21 13:53:28
ZARZĄDZENIE NR 15 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-10-21 13:51:34
ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na ,,Budowę opaski z kostki betonowej oraz ogrodzenie boiska do gry w koszykówke". 2006-03-10 14:27:25
ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie powołania komisji ds. wyceny ujawnionego majątku. 2013-10-21 13:32:01
ZARZĄDZENIE NR 12 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2006-03-10 14:19:29
ZARZĄDZENIE NR 11 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r. 2006-03-10 14:56:42
ZARZĄDZENIE NR 10 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia systemu zatrudniania pracowników na pracownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu. - dokument stracił ważność 2013-10-21 13:15:43
ZARZĄDZENIE NR 9 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy. 2013-10-21 13:02:07
ZARZĄDZENIE NR 8 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2006 Burmistrza Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec a Skarbem Państwa. 2013-10-21 12:57:53
ZARZĄDZENIE NR 7 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania sportu i kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 2013-10-21 12:52:46
ZARZĄDZENIE NR 6 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zapewnienia pracownikom zatrudnionym przy monitorach ekranowych okularów korygujących wzrok. 2013-10-21 12:49:05
ZARZĄDZENIE NR 5 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie powołania nowego zespołu spisowego oraz zmiany zarządzenia nr 10/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 2013-10-21 12:46:15
ZARZĄDZENIE NR 4 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i okreslenie jej zadań na "Budowę sieci wodno-kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Mirosławcu". 2013-10-21 12:43:30
ZARZĄDZENIE NR 3 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2006 r. 2006-03-10 14:32:44
ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy w ramach przetargów oraz rokowań. 2013-10-21 12:26:22
ZARZĄDZENIE NR 1 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec a Skarbem Państwa 2006-03-10 14:23:45