ZARZĄDZENIE NR 1 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec a Skarbem Państwa

Zarządzenie Nr 1/2006
Burmistrza Mirosławca

z dnia 2 stycznia 2006 r.

w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec a Skarbem Państwa

Na podstawie art.13 ust.1 i art.14 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 Dz.U. Nr 261 poz. 2603 ze zm.), Uchwałą Nr XXXI/158/2005 Rady Miejskiej zdnia 28 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania oraz użyczenia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonać zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Hanki, obręb nr 30 stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiwc oznaczonych nr geodezyjnymi 88 o pow. 0,28 ha, nr 98 o pow. 0,40 ha, i nr 100 o pow. 0,08 ha na nieruchomości oznaczone nr geodezyjnymi 438 o pow. 0,5754 ha położoną w miejscowości Orle, obręb  nr 35 i nr 345 o pow. 237 m² położoną w miejscowości Nieradź, obręb nr 3 stanowiące własność Skarbu Państwa w zarządzie trwałym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mirosławiec.

§ 2. Wartość nieruchomości stanowiących własność Gminy stanowi kwotę 6 863 zł, natomiast wartość nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 8 109 zł.

§ 3. Nieruchomości przejęte przez Gminę w wyniku dokonanej zamiany zostaną przeznaczone na cele publiczne (droga, przystanek PKS i świetlica wiejska).

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. gospodarki gruntami.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

1 Zarz_dzenie_Nr_1_-2006.doc (DOC, 17KB) 2006-03-10 14:23:45 188 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 10-03-2006 14:23:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 02-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 21-10-2013 12:23:47