ZARZĄDZENIE NR 24 Burmistrza Mirosławca z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia nieodpłatnych miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów dla komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 24

Burmistrza Mirosławca

z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyznaczenia nieodpłatnych miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów dla komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2014r. poz. 231) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wyznaczam na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
1. Miasto Mirosławiec:
1) tablice informacyjne: w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Wolności 37, przed budynkiem Urzędu Miejskiego przy ul. Wolności 37, obok skrzyżowania ul. 40-Lecia PRL i ul. 10-go Lutego, przy Ośrodku Kultury od strony ul. Wolności,
2) słupy ogłoszeniowe: przy Pl. Wolności, na ul. Dworcowej, na ul. Wolności w okolicy sklepu „Biedronka", na parkingu przy ul. Spokojnej.
2. Sołectwa:
1) tablice informacyjne: w Jabłonowie, Jabłonkowie, Piecniku, Toporzyku, Łowiczu Wałeckim, Jadwiżynie, Bronikowie, Próchnowie, Orlu.
3. Mirosławiec Górny:
1) tablica informacyjna przy świetlicy środowiskowej,
2) słup ogłoszeniowy przy placu zabaw.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta w Mirosławcu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie Gminy i opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 13-05-2014 12:21:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 22-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 13-05-2014 12:21:26