ZARZĄDZENIE NR 23 Burmistrza Mirosławca z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego

ZARZĄDZENIE NR 23

Burmistrza Mirosławca

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 61 b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 roku, poz.594 ze zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2014r. poz. 231) zarządza się, co następuje:
§ 1. Dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. wyznacza się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 z siedzibą w Zespole Szkół w Mirosławcu przy ul. Wolności 21.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta w Mirosławcu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie Gminy i opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 13-05-2014 12:22:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 23-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 13-05-2014 12:22:43