Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Sprawozdanie z realizacji Uchwały w sprawie przyjęcia strategii Rozowju Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2007-2013 2015-02-20 09:55:51
Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Mirosławiec na lata 2011-2013 2014-08-13 13:55:13
Informacja z realizacji w 2013 roku Strategii Integracji i Rozwiązywania problemów społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2007-2013 2014-08-13 13:44:57
Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej w 2013 roku 2014-05-20 09:02:25
Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki i Budżetu w 2013 roku 2014-05-20 08:59:38
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2013 roku 2014-05-20 08:54:26
Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profillaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku 2014-05-20 08:13:14
Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 2014-05-15 11:55:33
Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXIV/210/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2013-2015. 2014-05-15 11:44:25
Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXIII/197/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 2014-05-15 12:34:19
Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XVIII/157/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Mirosławiec na lata 2012-2016 2014-05-15 12:30:24
Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXIV/211/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi 2014-05-15 13:04:53
Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXXV/292/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku 2016-05-12 11:01:31