Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXIV/211/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji uchwały z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku.

 

W 2013 roku dotacje dla organizacji pozarządowych były udzielone po przeprowadzeniu konkursu ofert zgodnie z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z art. 19a ww. ustawy z  pominięciem otwartego konkursu ofert.Dotacje otrzymane przez organizacje pozarządowe w 2013 roku zostały wydatkowana celowo i zgodnie z zawartymi umowami.

Dotacje otrzymane przez organizacje pozarządowe na zadania z zakresu:

1.      Turystyki i krajoznawstwa:

a)      Komenda Hufca ZHP Czaplinek, nazwa zadania: „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w zakresie organizacji obozów, rajdów i zlotów”, wysokość udzielonej dotacji 3.500 zł. Realizatorem zadania była  Drużyna Harcerska z Mirosławca.

b)      Stowarzyszenie Odrazulepiej.pl, nazwa zadania: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w zakresie organizacji obozów, rajdów i zlotów”, wysokość udzielonej dotacji 3.000 zł.         ( dwie umowy)

c)      Uczniowski Klub Sportowy „ORLIKI” w Mirosławcu, nazwa zadania: : Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec”,  wysokość udzielonej dotacji 3.500 zł.

2.      Sportu i kultury fizycznej:

a)      Uczniowski Klub Żeglarski „KEJA”, nazwa zadania: „Organizacja zajęć sportowych z zakresu  żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z  terenu Gminy i Miasta Mirosławiec”, wysokość udzielonej dotacji 15.000 zł.

b)      Ludowy Klub Sportowy „Mirstal – Lotnik”  Mirosławiec, nazwa zadania: „Organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej oraz  dofinansowanie wynagrodzenia trenera”, wysokość udzielonej dotacji 75.000 zł.

c)      Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile, nazwa zadania: „Organizacja imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów”, wysokość udzielonej dotacji 2.000 zł. Realizatorem zadania był PZW „LIN” w Mirosławcu.

3.      Kultury:

a)      Stowarzyszeniem Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu, nazwa zadania: „Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec m. in. w formie: występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów”, wysokość udzielonej dotacji 3.000 zł.

b)      Stowarzyszenie Rekreacyjne „Cztery Pory Roku” w Mirosławcu nazwa zadania: „Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec” , wysokość udzielonej dotacji 1.000 zł.

Uzyskane wskaźniki realizacji programu:

  1. liczba ogłoszonych otwartych konkursów – 1, na 6 zadań publicznych,
  2. liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert - 8, w tym liczba organizacji - 6,
  3. liczba zawartych umów n realizację zadania publicznego w ramach konkursów - 7, w tym liczba organizacji - 6,
  4. liczba ofert złożonych zgodnie z art. 19a ww. ustawy z  pominięciem otwartego konkursu ofert –2, w tym zawartych umów –1,
  5. liczby osób, które były adresatami różnych działań publicznych – część zadań była adresowana do wszystkich mieszkańców gminy Mirosławiec,
  6. wysokość środków finansowych zaangażowanych na realizację Programu przez Gminę – 106.000 zł,
  7. łączna wysokości środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców –48.536 zł ,
  8. liczba zadań zrealizowanych w ramach Programu – 8.

Pozafinansowe formy współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi realizowane w 2013 r.:  

a)      Udostępnianie na preferencyjnych warunkach lokalu z przeznaczeniem na siedzibę organizacji (m.in. Jutrzenka, Keja,),

b)      Udostępnianie na preferencyjnych warunkach pomieszczeń, terenów z przeznaczeniem na realizację zadań przez organizację (m.in. Mirstal –Lotnik, TPD),

c)      Udostępnienie lokalu na spotkania organizacji (m.in. Polski  Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Rodzinne Ogrody Działkowe „RELAX” w Mirosławcu, Polski Związek Wędkarski Koło Mirosławiec „Sum”, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych),

d)     Przekazywanie informacji o możliwościach pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł,

e)      Umieszczanie na stornach internetowych Urzędu informacji na temat działalności organizacji.

Załączniki do pobrania

1 XXIV_211_2012.pdf (PDF, 78KB) 2014-05-20 09:16:24 233 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 15-05-2014 13:04:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 02-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 20-05-2014 09:18:40