Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Oświadczenie majątkowe Piotra Pawlika- Burmistrza Mirosławca 2015-01-20 13:47:33
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji - Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca 2014-10-28 08:03:25
Oświadczenie majątkowe Piotra Pawlika - Burmistrza Mirosławca 2014-06-12 08:01:12
Oświadczenie majątkowe Dariusza Bartosika - zastępcy burmistrza 2014-05-29 15:49:56
Oświadczenie majątkowe Moniki Stąporek - Sekretarza Gminy i Miasta Mirosławiec 2014-05-29 15:47:12
Oświadczenie majątkowe Haliny Glińskiej - Skarbnika Gminy i Miasta Mirosławiec 2014-05-29 15:39:41
Oświadczenie majątkowe Anny Dzida - dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu 2014-05-30 07:49:08
Oświadczenie majątkowe Krystyny Obara - dyrektora Biblioteki Publicznej w w Mirosławcu 2014-05-30 07:51:34
Oświadczenie majątkowe Krystyny Górniak- Dyrektora Zespołu Szkół w Mirosławcu 2014-05-30 07:35:49
Oświadczenie majątkowe Katarzyny Pierzchała - Dyrektora Zespołu Szkół w Piecniku 2014-05-30 07:40:16
Oświadczenie majątkowe Haliny Rogowskiej - Dyrektora Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu 2014-05-30 07:45:48
Oświadczenie majątkowe Romana Stefaniaka - dyrektora ZECWiK w Mirosławcu 2014-05-29 15:53:30
Oświadczenie majątkowe Danuty Czerniawskiej- kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miroslawcu 2014-05-30 08:03:26
Oświadczenie majątkowe Jolanty Białas - kierownika urzędu Stanu Cywilnego w Mirosławcu 2014-05-30 08:10:00
Oświadczenie majątkowe Teresy Stańczyk - inspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 2014-05-30 08:13:42
Oświadczenie majątkowe Sabiny Mikołajczak - inspektora w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirosławcu 2014-05-30 07:55:10