Konsultacje społeczne w sprawie utworzenia sołectwa Kalinówka

ZARZĄDZENIE NR 41 Burmistrza Mirosławca z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie utworzenia sołectwa Kalinówka

ZARZĄDZENIE NR 41

Burmistrza Mirosławca

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie utworzenia sołectwa Kalinówka

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1) ) oraz uchwały Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec ( Dz. Urz. Woj. Zach.pom. z 2014 r. poz. 1601 ze zm. ) zarządza się, co następuje:
§ 1.  Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych w Gminie Mirosławiec w przedmiocie utworzenia sołectwa Kalinówka, w skład którego wchodziłaby osada Kalinówka.
§ 2.  Zasięg terytorialny konsultacji obejmie osadę Kalinówka.
§ 3.  Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Kalinówki.
§ 3.  Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety skierowanej do mieszkańców.
§ 4.  Ankieta zostanie dostarczona do mieszkańców bezpośrednio przez gońca Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz zamieszczona na stronie www.bip.miroslawiec.pl i www.miroslawiec.pl.
§ 5.  Wzór ankiety stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 6.   Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 1 lipca 2014 r. do 15 lipca 2014 r.
§ 7.  Ankiety należy składać w Biurze Obsługi Interesanta ( pokój nr 1) Urząd Miejski w Mirosławcu ul. Wolności 37, poprzez pocztę elektroniczną na adres urzad@miroslawiec.pl lub bezpośrednio po otrzymaniu i wypełnieniu ankietę można zwrócić gońcowi.
§ 8.  Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości mieszkańców do 29 lipca 2014 r. na stronie internetowejwww.bip.miroslawiec.pl, www.miroslawiec.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
§ 9.  Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec.
§ 10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


1.Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41Burmistrza Mirosławcaz dnia 17 czerwca 2014 r.
Wzór ankiety

Konsultacje z mieszkańcami osady Kalinówka w sprawie utworzenia

sołectwa Kalinówka

..................................................

( imię i nazwisko)

..................................................

(adres)

Czy opowiada się Pan/Pani za utworzeniem sołectwa Kalinówka obejmującym osadę Kalinówka?

TAK 

NIE 

* PROSZĘ ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ W KWADRACIE

 

ankieta do pobrania /pliki/miroslawiec/pliki/ankieta.docx

Załączniki do pobrania

1 ankieta.docx (DOCX, 13KB) 2014-06-25 08:07:55 225 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 25-06-2014 08:02:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 25-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 25-06-2014 08:09:05