Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr VI/32/94 Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 1994 r. 2014-07-21 13:24:37
Uchwała Nr V/31/94 Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego i socjalnego za lokale mieszkalne 2014-07-21 13:04:53
Uchwała Nr V/30/94 Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie zasad i trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej 2014-07-21 12:55:50
Uchwała Nr V/29/94 Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 1995 2014-07-21 12:38:33
Uchwała Nr V/28/94 Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 2014-07-21 11:43:13
Uchwała Nr V/27/94 Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie opłaty administracyjnej 2014-07-21 11:38:36
Uchwała Nr V/26/94 Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie dziennej stawki opłaty targowej 2014-07-21 11:36:16
Uchwała Nr V/25/94 Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie dziennej stawki opłaty miejscowej 2014-07-21 11:23:34
Uchwała Nr V/24/94 Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego za I półrocze 1995 r. na obszarze gminy i miasta Mirosławiec 2014-07-21 11:19:35
Uchwałą Nr V/23/94 Rady Gminy w Mirosławcu z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie podatku od posiadania psów 2014-07-21 11:16:01
Uchwała Nr V/22/94 Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2014-07-21 11:07:26
Uchwała Nr V/21/94 Rady Gminy i Miasta mirosławiec z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Mirosławiec 2014-07-21 11:04:11
Uchwała Nr IV/20/94 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 26 października 1994 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu Gminy i Miasta Mirosławiec 2014-07-21 11:00:41
Uchwała Nr IV/19/94 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 26 października 1994 r. w sprawie wyboru ławiników ludowych i członków kolegium d/s wykroczeń 2014-07-21 10:53:38
Uchwała Nr III/18/94 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 6 września 1994 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2014-07-21 10:50:48
Uchwałaa Nr III/17/94 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 9 września 1994 r. w sprawie powłania komisji opiniującej kandydatów na ławników ludowych i członków kolegium d/s wykroczeń 2014-07-21 10:44:34
Uchwała Nr III/16/94 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 6 września 1994 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji rady 2014-07-21 10:40:02
Uchwała Nr III/15/94 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 6 września 1994 r. 2014-07-21 10:37:36
Uchwała Nr III/14/94 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 6 września 1994 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/76/91 z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie utworzenia Kasy Pożyczkowej przy Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec 2014-07-21 10:33:30
Uchwała Nr III/13/94 Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 6 września 1994 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/195/94 w sprawie budżetu Gminy i Miasta na rok 1994 2014-07-21 10:27:45
Uchwała Nr III/12/94 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 6 września 1994 r. w sprawie obniżenia stawki średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego za II półrocze 1994 r. na obszarze Gminy i Miasta Mirosławiec 2014-07-21 10:22:28
Uchwała Nr II/11/94 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 8 lipca 1994 r. 2014-07-21 10:18:34
Uchwała Nr II/10/94 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie odwołania Sekretarza Gminy 2014-07-21 09:36:13
Uchwała Nr II/9/94 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie wyboru Zarządu Gminy i Miasta Mirosławiec 2014-07-21 09:31:51
Uchwała Nr II/8/94 w sprawie zmian w Statucie Gminy 2014-07-21 09:29:07
Uchwała Nr II/7/94 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Gminy i Miasta Mirosławiec 2014-07-21 09:23:26
Uchwała Nr II/6/94 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy i Miasta Mirosławiec 2014-07-21 09:10:27
Uchwała Nr II/5/94 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy i Miasta Mirosławiec 2014-07-21 09:08:42
Uchwała Nr II/4/94 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie ustalenia ilości i nazw stałych komisji rady 2014-07-21 09:06:42
Uchwała Nr I/3/94 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 1 lipca 1994 r. w sprawie wyboru Delegata Rady Gminy i Miasta Mirosławiec do Sejmiku Samorządowego Województwa Pilskiego 2014-07-21 09:04:38
Uchwała Nr I/2/94 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 1 lipca 1994 r. w sprawie wyboru Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec 2014-07-21 09:01:43
Uchwała Nr I/1/94 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 1 lipca 1994 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Mirosławiec 2014-07-21 08:58:29