Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XII/70/95 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia obowdów głosowania. ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych 2014-07-22 14:03:51
Uchwała Nr XII/69/95 Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na obszarze gminy i miasta Mirosławiec 2014-07-22 13:59:20
Uchwała Nr XII/68/95 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie dziennej stawki opłąty targowej 2014-07-22 13:55:16
Uchwała Nr XII/67/95 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie podatku od posiadania psów 2014-07-22 13:52:51
Uchwała Nr XII/66/95 Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu w sprawie dziennej stawki opłaty miejscowej 2014-07-22 13:50:54
Uchwała Nr XII/65/95 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie opłaty administracyjnej 2014-07-22 13:47:18
Uchwała Nr XII/64/95 Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 2014-07-22 13:44:41
Uchwała Nr XII/63/95 Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2014-07-22 13:42:02
Uchwała Nr XII/62/95 Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Mirosławiec na rok 1996 2014-07-22 12:37:07
Uchwała Nr XII/61/95 Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i miasta na rok 1995 2014-07-22 12:02:24
Uchwała Nr XII/60/95 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy i Miasta w sprawie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze 2014-07-22 11:58:53
Uchwała Nr XII/59/95 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę i odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Mirosławiec 2014-07-22 09:21:31
Uchwała Nr XII/58/95 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne terenów aministracyjnych przez Nadleśnictwo Mirosławiec 2014-07-22 09:12:24
Uchwała Nr XI/57/95 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studió Samorządowych" w Poznaniu 2014-07-22 09:07:13
Uchwała Nr XI/56/95 Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na rok 1995 2014-07-22 09:00:51
Uchwała Nr XI/55/95 Rady Gminy i Miasta mirosławiec z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie powołania doraźnej komisji d/s Statutu Gminy 2014-07-22 08:57:49
Uchwała Nr X/54/95 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 września 1995 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego za II półrocze 1995 r. na obszarze gminy i miasta Mirosławiec 2014-07-22 08:55:11
Uchwała Nr X/53/95 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 wrzesnia 1995 r. w sprawie powołania członków komisji wyborczych 2014-07-22 08:52:09
Uchwała Nr X/52/95 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 września 1995 r. w sprawie określenia zakresu i zasad przyznawania dotacji dla jednostek gospodarki pozabudżetowej 2014-07-22 08:49:31
Uchwała Nr X/51/95 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 września 1995 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu na 1996 rok 2014-07-22 08:46:50
Uchwała Nr X/50/95 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 września 1995 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/18/90 z dnia 22 czerwca 1990 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminy i Miasta Mirosławiec 2014-07-22 08:44:09
Uchwała Nr X/49/95 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 września 1995 r. w sprawie nadania nazwy 2014-07-22 08:40:40
Uchwała Nr X/48/95 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 września 1995 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu 2014-07-22 08:38:24
Uchwała Nr IX/47/95 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 30 czerwca 1995 r. w sprawie nadania nazw ulic 2014-07-22 08:31:41
Uchwała Nr IX/46/95 Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 30 czerwca 1995 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec 2014-07-22 08:29:27
Uchwała Nr IX/45/95 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 30 czerwca 1995 r. w sprawie ustalenia zasad dokonywania oceny pracowników samorządowych 2014-07-22 08:23:15
Uchwała Nr IX/44/95 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 30 czerwca 1995 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej 2014-07-22 08:07:46
Uchwała Nr IX/43/95 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 30 czerwca 1995 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Mirosławiec 2014-07-22 08:05:40
Uchwała Nr VIII/42/95 Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 1995 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wykonywania czynności wypalania słomy i pozostałości roślinnych na polach 2014-07-22 08:02:49
Uchwała Nr VIII/41/95 Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 1995 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych dla najemców stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 2014-07-22 07:57:55
Uchwała Nr VIII/40/95 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 27 kwietnia 1995 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Zarządowi 2014-07-21 15:04:34
Uchwała Nr VII/39/95 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie ustalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 1995 2014-07-21 14:53:07
Uchwała Nr VII/38/95 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie ustalenia Planu Pracy Rady Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 1995 2014-07-21 14:35:52
Uchwała Nr VII/37/95 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie ustalenia zasad wypłat diet dla radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych 2014-07-21 14:27:51
Uchwała VII/36/95 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2014-07-21 14:24:31
Uchwała Nr VII/35/95 Rady Gminy i Mirosławiec z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec 2014-07-21 14:21:07
Uchwała Nr VII/34/95 Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 14 marca 1995 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec 2014-07-21 13:35:03
Uchwała Nr VII/33/95 Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego za I półrocze 1995 r. na obszarze gminy i miasta Mirosławiec 2014-07-21 13:31:47