Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Wyniki wyborów samorządowych 2014-11-19 08:31:54
INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA PRZEZ WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TRANSPORTU DO LOKALI WYBORCZYCH PODCZAS WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2014-11-05 09:59:32
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mirosławcu z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Mirosławca w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada2014 r. 2014-10-26 16:27:34
Uchwała nr 9/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 24 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia głosowania tylko na jednego kandydata na bumistrza 2014-10-26 16:23:19
Uchwała nr 8/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zarejestrowania tylko jednego kandydata na bumistrza 2014-10-26 16:21:44
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Mirosławcu z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Mirosławcu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-23 14:54:31
OBWIESZCZENIE POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w WAŁCZU z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Rady Powiatu w Wałczu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-24 07:06:45
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 21 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzien 16 listopada 2014 r. Okręg nr 3 2014-10-23 10:38:10
Informacja o przyznaniu numerów listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Mirosławcu zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-22 14:32:10
UCHWAŁA NR 5/2014 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MIROSŁAWCU z dnia 20 października 2014 r. w sprawie powołania w Gminie i Mieście Mirosławiec obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-20 10:56:32
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Mirosławcu z dnia 20 października 2014r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na burmistrza 2014-10-20 08:19:58
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 17 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez Burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. 2014-10-17 15:55:21
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mirosławcu z dnia 14 października 2014 r. w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów w okręgach wyborczych nr 5 i nr 9 w wyborach do Rady Miejskiej w Mirosławcu zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-15 12:58:55
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Mirosławcu z dnia 8 października 2014r. w sprawie wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Mirosławcu 2014-10-08 10:18:15
I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA WPISYWANIA OSÓB ZAMELDOWANYCH NA POBYT CZASOWY DO REJESTRU WYBORCÓW 2014-10-08 08:21:50
Uchwała nr 4/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mirosławcu z dnia 29 września 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Mirosławcu 2014-09-30 10:08:37
ZARZĄDZENIE NR 63 Burmistrza Mirosławca z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2014-09-26 13:53:07
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 2014-09-25 11:55:09
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego 2014-09-25 11:54:23
Zarządzenie Nr 69 2014 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie ustalenia wykazu liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa 2014-09-25 11:45:11
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-09-25 11:41:26
Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Mirosławca z dnia 4 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia nieodpłatnych miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów do komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-09-15 14:54:58
Obwieszczeni Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 września 2014 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze 2014-09-08 14:53:30
Obwieszczenia Starosty Wałeckiego z dnia 4 września 2014 r. o podziale powiatu na okręgi wyborcze, ustaleniu ich granic oraz o liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu 2014-09-08 14:51:26
OBWIESZCZENIE Burmistrza Mirosławca z dnia 5 września 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym i siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mirosławcu 2014-09-08 12:06:12