Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR XXIII/138/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2001 2015-07-29 08:44:51
UCHWAŁA NR XXIII/137/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na rok 2001 2015-07-29 08:44:04
UCHWAŁA NR XXIII/136/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany nazw miejscowości 2015-07-29 08:43:08
UCHWAŁA NR XXIII/135/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej 2015-07-29 08:42:25
UCHWAŁA NR XXIII/134/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2015-07-29 08:41:27
UCHWAŁA NR XXIII/133/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2015-07-29 08:40:47
UCHWAŁA NR XXIII/132/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec 2015-07-29 08:40:01
UCHWAŁA NR XXIII/130/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych 2015-07-29 08:38:53
UCHWAŁA NR XXIII/129/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015-07-29 08:36:37
UCHWAŁA NR XXIII/128/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Mirosławcu 2015-07-29 08:35:50
UCHWAŁA NR XXIII/127/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2015-07-29 08:34:42
UCHWAŁA NR XXIII/126/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta w rejonie ul. Wolności 2015-07-29 08:33:53
UCHWAŁA NR XXII/125/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na rok 2001 2015-07-29 08:07:23
UCHWAŁA NR XXII/124/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie poręczenia kredytu Zakładowi Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu 2015-07-29 08:06:10
UCHWAŁA NR XXI/123/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2015-07-29 08:03:26
UCHWAŁA NR XXI/122/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2015-07-29 08:02:36
UCHWAŁA NR XXI/121/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz zasad zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 2015-07-29 08:01:57
UCHWAŁA NR XXI/120/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirosławcu 2015-07-29 08:01:09
UCHWAŁA NR XXI/119/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie określenia stawki bazowej czynszu regulowanego za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy 2015-07-29 08:00:18
UCHWAŁA NR XXI/118/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie udzielenia absolutorium 2015-07-29 07:54:50
UCHWAŁA NR XX/117/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia i przyjęcia jego statutu 2015-07-29 07:54:00
UCHWAŁA NR XIX/116/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej 2015-07-29 07:52:01
UCHWAŁA NR XIX/115/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawienie świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 2015-07-29 07:50:00
UCHWAŁA NR XIX/114/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/92 Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych o sołtysów oraz w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady do wydawania Przewodniczącemu Rady poleceń wyjazdów służbowych 2015-07-29 07:38:44
UCHWAŁA NR XIX/113/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania 2015-07-29 07:37:51
UCHWAŁA NR XIX/112/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie nowelizacji uchwały nr XV/88/2000 w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mirosławcu 2015-07-29 07:36:38
UCHWAŁA NR XIX/111/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015-07-28 14:43:35
UCHWAŁA NR XIX/110/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2001 r. 2015-07-28 14:40:58
Uchwała nr XXIII/131/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie dróg gminnych (Dz. Urz. Woj Zach-pom z 2001 r. Nr 31 poz. 706) 2015-07-23 15:27:49
Uchwała Nr XXVI/152/2001r Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta w rejonie ulicy Wolności 2014-11-05 13:45:24