INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 27 października 2014 r. o wynikach konsultacji z mieszkańcami osady Kalinówka w przedmiocie projektu statutu sołectwa Kalinówka

INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 27 października 2014 r.

                                                o wynikach konsultacji z mieszkańcami  osady Kalinówka                                           

  w przedmiocie projektu statutu sołectwa Kalinówka

 

Na podstawie § 13 uchwały Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu  z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec oraz Zarządzenia Nr 69 Burmistrza Mirosławca z dnia 10 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Kalinówka podaje się do publicznej wiadomości informację   o wynikach konsultacji z mieszkańcami osady Kalinówka w przedmiocie projektu statutu sołectwa Kalinówka.

 

1. Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec w dniach od 17 października do 24 października  2014 r.

2. Konsultacje obejmowały mieszkańców Kalinówki.

3. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem statutu  zostało zamieszczone  w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.bip.miroslawiec.pl),  na stronie internetowej www.miroslawiec.pl a samo ogłoszenie o konsultacjach  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

4. Uwagi do projektu statutu można było składać w Biurze Rady w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu oraz poprzez pocztę elektroniczną na adres urzad@miroslawiec.pl .

 

6. Ogólna liczba uprawnionych do udziału w konsultacjach - 32 osoby.

 

7. W konsultacjach nie wziął udziału nikt  z uprawnionych mieszkańców.

                                                                                                        Zastępca Burmistrza

                                                                                                           /-/ Dariusz Bartosik

 

 

 

                                                                                                

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 21-11-2014 12:50:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 27-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 21-11-2014 12:50:57