ZARZĄDZENIE NR 1 BURMITRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie powołaia komisji do oceny przydatności skladników majątku ruchomego.

ZARZĄDZENIE NR 1

Burmistrza Mirosławca

z dnia 2 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego

Na podstawie § 4 Zarządzenia Nr 47 Burmistrza Mirosławca z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego Gminy i Miasta Mirosławiec zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do oceny przydatności składników majątku ruchomego w składzie:

1) Bogumiła Kargul -Przewodnicząca Komisji

2) Aleksandra Mróz  – Członek Komisji

3) Anna Stawska – Członek Komisji

§ 2. Komisja dokona oceny przydatności składnika majątku ruchomego – kserokopiarka RICOH 2550 numer inwentarzowy ST/3841/803/2011, która ze względu na uszkodzenia nie jest wykorzystywana w toku bieżącej działalności do realizacji zadań Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

§ 3. Tryb pracy Komisji określa Zarządzenie Nr 47 Burmistrza Mirosławca z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji.

§ 5. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 1.pdf (PDF, 91KB) 2015-01-02 13:01:05 180 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 02-01-2015 13:01:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 02-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 02-01-2015 13:01:05