Obowiązek złożenia sprawozdania za IV kwartał 2014 r.przez podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

  • Zgodnie z art. 9n ust. 1 i 2 oraz art. 9o ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) do końca stycznia 2015 roku należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu sprawozdanie za IV kwartał 2014 roku, sporządzone przez podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

  • Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2013 roku zaczął obowiązywać przepis art. 9 ust. 1 pkt. 5 powyższej ustawy zgodnie, z którym przedsiębiorca, który przekazuje po terminie sprawozdanie podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Chałupczak 08-01-2015 10:14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Chałupczak 08-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Kamila Chałupczak 08-01-2015 10:15:35