Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego 2016-10-24 11:47:09
Rachunek zysków i strat 2016-10-24 11:43:26
Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok 2016-10-24 11:39:40
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2015 rok 2016-10-24 11:29:38
ZARZĄDZENIE NR 26/2016 Burmistrza Mirosławca z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2015 rok 2016-09-22 10:52:27
Uchwała Nr XXXV.132.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok 2016-04-13 10:02:00
Sprawozdania za IV kwartał 2015 r. 2016-02-18 15:49:45
Uchwała Nr VIII.45.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok 2016-01-21 14:14:43
Sprawozdanie RB-28S grudzień 2015 GiM Mirosławiec 2016-01-21 12:51:01
Sprawozdanie RB-27S grudzień 2015 GiM Mirosławiec 2016-01-21 12:46:56
Uchwała Nr CXXIII.537.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2016-2019 2015-12-30 08:01:11
Uchwała Nr CXXIII.536.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Mirosławiec na 2016 rok 2015-12-30 07:58:36
Sprawozdanie RB-28S listopad 2015 GiM Mirosławiec 2015-12-30 07:49:13
Sprawozdanie RB-27S listopad 2015 GiM Mirosławiec 2015-12-30 07:46:19
Sprawozdania za III kwartał 2015 r. 2015-11-24 08:40:03
Uchwała Nr XCIC.360.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy Mirosławiec informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za pierwsze półrocze 2015 roku. 2015-11-24 08:37:55
Sprawozdania za II kwartał 2015 r. 2015-08-20 11:25:25
Uchwała Nr LXXVI.276.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok 2015-07-20 12:02:34
Sprawozdania za I kwartał 2015 r. 2015-04-24 09:45:45
Sprawozdanie Rb-28S styczeń 2015 GiM Mirosławie8 2015-03-05 09:18:06
Sprawozdanie Rb-27S styczeń 2015 GiM Mirosławiec 2015-03-05 09:10:53
Uchwała Nr VI.25.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019. 2015-02-11 13:29:09
Uchwała Nr CXIV.543.Z.2014 Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta mirosławiec na 2015 rok 2015-01-14 12:36:17
Uchwała Nr CXIV.544.Z.2014 Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019 2015-01-14 12:45:26
Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2015 rok 2016-01-14 13:25:55