Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA Nr IV/36/2002 RADY MIEJSKIEJ w MIROSŁAWCU z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia planów pracy Rady Miejskiej Mirosławiec i jej stałych komisji na rok 2003. 2004-02-06 10:51:57
Uchwała Nr IV/35/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2002r. 2004-02-06 10:51:33
Uchwala Nr IV/34/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2002r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec 2004-02-06 10:46:40
Uchwala Nr IV/33/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mirosławiec 2004-02-06 10:46:17
UCHWAŁA Nr IV/32/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy i Miasta Mirosławiec 2004-02-06 10:45:52
UCHWAŁA Nr IV/31/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie wytypowania delegata Gminy Mirosławiec do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euregionu Pomerania 2004-02-06 10:40:05
UCHWAŁA Nr IV/30/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/113/97 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia – Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego 2004-02-06 10:52:24
UCHWAŁA Nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie powołania na stanowisko Skarbnika Gminy 2004-02-06 10:39:29
UCHWAŁA Nr IV/28/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji orzekających za naruszenie powołania komisji dyscyplinarnych I i 2004-02-06 10:38:38
UCHWAŁA Nr XII/27/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2002r.w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy i miasta Mirosławiec 2004-02-06 10:37:33
UCHWAŁA Nr IV/26/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie opłaty administracyjnej. 2004-02-05 13:31:44
UCHWAŁA Nr III/25/2002 Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 09 grudnia 2002r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2004-02-05 13:30:45
UCHWAŁA Nr III/24/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie powołania na stanowisko Skarbnika Gminy 2004-02-05 13:29:59
UCHWAŁA Nr III/23/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy i Miasta Mirosławiec 2004-02-05 13:29:40
UCHWAŁA Nr III/22/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. 2004-02-05 13:29:22
UCHWAŁA Nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku rolnego 2004-02-05 13:29:01
UCHWAŁA Nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku leśnego 2004-02-05 13:28:34
UCHWAŁA Nr IV/19/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie opłaty administracyjnej. 2004-02-05 13:28:11
UCHWAŁA Nr III/18/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie dziennej stawki opłaty miejscowej 2004-02-05 13:27:47
UCHWAŁA Nr III/17/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 2004-02-05 13:27:25
UCHWAŁA Nr III/16/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów 2004-02-05 13:26:51
UCHWAŁA Nr III/15/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2004-02-05 13:26:30
UCHWAŁA Nr II/14/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec 2004-02-05 13:26:06
UCHWAŁA Nr II/13/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec 2004-02-05 13:23:41
UCHWAŁA Nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec 2004-02-05 13:23:19
UCHWAŁA Nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy Mirosławiec 2004-02-05 13:20:17
UCHWAŁA Nr II/10/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie odwołania ze stanowiska Sekretarza Gminy 2004-02-05 13:19:52
UCHWAŁA Nr II/9/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy 2004-02-05 13:19:27
Uchwała Nr II/8/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków 2004-02-05 13:19:02
UCHWAŁA Nr II/7/2002 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej 2004-02-05 13:17:11
UCHWAŁA Nr II/6/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Mirosławcu 2004-02-05 13:16:45
UCHWAŁA Nr II/5/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Mirosławcu 2004-02-05 13:16:13
UCHWAŁA Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu 2004-02-05 12:53:13
UCHWAŁA Nr I/3/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2004-02-05 10:21:57
UCHWAŁA Nr I/2/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 2004-02-05 10:21:36
UCHWAŁA NrI/1/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej 2004-02-05 10:21:02
Uchwała nr XXXIII/183/2002 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 9 października 2002 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Mirosławiec 2014-11-05 09:44:10