ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Jabłonkowo".

ZARZĄDZENIE NR 13

Burmistrza Mirosławca

z dnia 2 lutego 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Jabłonkowo„

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) oraz uchwały Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec ( Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2014 r. poz. 1601 ze zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych w Gminie Mirosławiec w przedmiocie projektu statutu Sołectwa "Jabłonkowo„.

§ 2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie sołectwo Jabłonkowo.

§ 3. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy miejscowości Jabłonkowo.

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

1) bezpośredniego spotkania z mieszkańcami sołectwa Jabłonkowo,

2) udostępnienia projektu Statutu w Urzędzie Miejskim przy ul. Wolności 37 w Mirosławcu pokój nr 106, na stronie www.bip.miroslawiec.pl i www.miroslawiec.pl.

§ 5. Projekt Statutu Sołectwa "Jabłonkowo„ stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 10  lutego do 25 lutego 2015 r.,w tym ustala się termin bezpośredniego spotkania z mieszkańcami na dzień 12 lutego 2015 r. godz. 1700 w Świetlicy Wiejskiej w Jabłonowie.

§ 7. Uwagi do projektu Statutu należy składać w pokoju nr 106 w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu ul. Wolności 37, poprzez pocztę elektroniczną na adres urzad@miroslawiec.pl lub bezpośrednio na spotkaniu z mieszkańcami.

§ 8. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości mieszkańców do 6 marca 2015 r. na stronie internetowej www.bip.miroslawiec.pl , www.miroslawiec.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

§ 9. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


1)Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13

Burmistrza Mirosławca

z dnia 2 lutego 2015 r.

projekt statutu sołectwa Jabłonkowo

Zalacznik1.pdf

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 13.pdf (PDF, 72KB) 2015-02-04 11:21:52 174 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 04-02-2015 11:21:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 02-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 04-02-2015 11:21:52