ZARZĄDZENIE NR 27 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkurowej.

ZARZĄDZENIE NR 27

Burmistrza Mirosławca

z dnia 11 lutego 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj.Dz. U.  2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) i uchwały Nr XLV/3732/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządzam co następuje

§ 1.

1. W celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

1) Monika Stąporek - przewodniczący,

2) Alicja Dybaczewska - członek,

3) Leszek Mazur - przedstawiciel organizacji pozarządowej,

4) Danuta Świdzińska - przedstawiciel organizacji pozarządowej.

2. Zadaniem Komisji jest zaopiniowanie ofert przedstawionych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań własnych gminy z zakresu:

1) upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec,

2) turystyki i krajoznawstwa dla mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec,

3) kultury na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 2. Komisja działa w oparciu o program współpracy wprowadzony Uchwałą Nr XLV/373/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 5 listopada 2014 r.

§ 3. Karta oceny oferty stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27

Burmistrza Mirosławca

z dnia 11 lutego 2015 r.

karta oceny

Zalacznik1.pdf

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 27.pdf (PDF, 44KB) 2015-02-12 08:37:20 138 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 12-02-2015 08:37:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 11-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 12-02-2015 08:37:20