Radny Zenon Gębarowski

Wnioski i zapytania złożone przez radnego Zenona Gębarowskiego:

 1. o schwytanie bezdomnego psa znajdującego się w pobliżu skrzyżowania ulic Zamkowa-Sprzymierzonych w Mirosławcu;
 2. o patrole Straży Miejskiej przy Zespole Szkół w Mirosławcu podczas przerw szkolnych, ponieważ młodzież przechodzi przez jezdnię w kierunku parku w miejscu niedozwolonym;
 3. o naprawę uszkodzonych krawężników przy zjeździe z drogi krajowej nr 10 na drogę wojewódzką nr 177 na ulicę Sprzymierzonych;
 4. o utwardzenie terenu przy  zjeździe  z chodnika na drogę krajową nr 10 przy budynku Banku i przy wyjeździe z parkingu sklepu Lewiatan w Mirosławcu oraz o naprawę uszkodzonych krawężników;
 5. o ponowienie wniosku o postawienie znaku B-18 tj. „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 tony” na ulicy 10-lutego i Polnej
  w Mirosławcu;
 6. o zamontowanie progów zwalniających na ulicy 40-lecia PRL w Mirosławcu;
 7. o zaplanowanie w projekcie budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok środków finansowych na budowę progów zwalniających z kostki brukowej;
 8. o dokonanie uporządkowania oznakowania pionowego na drodze krajowej nr „10” przy zjeździe na drogę wojewódzką nr 177 na ul. Sprzymierzonych od strony m. Kalisz Pomorski. Znak pionowy „droga z pierwszeństwem” została zasłonięta innymi znakami;
 9. o przycięcie suchych konarów drzewa znajdującego się na terenie dziedzińca Zespołu Szkół w Mirosławcu;
 10. o zakup na czas zimy suchej karmy dla bezdomnych kotów;
 11. w przypadku długotrwałych i obfitych opadów śniegu sprawdzenie przez Straż Miejską w Mirosławcu czy śnieg nie zalega na dachach budynków położonych bezpośrednio przy chodnikach, zagrażając tym samym bezpieczeństwu przechodniów (sklep Efelda, budynek Państwa Szweda);
 12. jak będzie wyglądać zwiększenie uposażenia pracowników administracji   i obsługi w Zespole Szkół w Mirosławcu pod koniec 2013 r.? Czy zostanie utrzymana praktyka, która miała miejsce w ostatnich dwóch latach? Jestem świadomy, że budżet na 2013r. nie przewiduje jednakże podwyżki wynagrodzeń, ale uposażenie tej grupy (jak twierdzą  jej członkowie ) nie wzrastało od lat, nawet o procent inflacji. Może nadszedł czas na zmiany w tej materii.?  ;
 13. o zabezpieczenie młodych drzewek przed aktami wandalizmu oraz o ich właściwą pielęgnację;
 14. o utwardzenie terenu w miejscu zatrzymywania się autobusów szkolnych na ulicy Szkolnej w Mirosławcu;
 15. o przycięcie gałęzi drzewa znajdującego się przy sygnalizacji świetlnej na ulicy Wolności w Mirosławcu z uwagi na fakt, iż gałęzie drzewa ograniczają widoczność kamery zamontowanej na budynku Gimnazjum;
 16. o przycięcie gałęzi  żywopłotu znajdującego się na ulicy Parkowej w Mirosławcu przy bloku nr 2 na ulicy Spokojnej;
 17. o przeniesienia kosza na odpady znajdującego się przy sklepie Biedronka na róg skrzyżowania ulic Wolności z ulicą Szkolną;
 18. o sprawdzenie stanu technicznego studzienek telekomunikacyjnych znajdujących się na ulicy Zamkowej w Mirosławcu;
 19. o postawienie barierki zabezpieczającej przy bloku nr 22 w Mirosławcu przy ulicy Wolności, w celu ograniczenia przejścia przez jezdnię mieszkańców w miejscu niedozwolonym;
 20. o ochronę drzewostanu kasztanowców przed szkodnikami rosnących na skwerze przy ulicy Sprzymierzonych;
 21. o uprzątnięcie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku drogi Mirosławiec-Mirosławiec Górny;
 22. o przegląd i remont studzienek kanalizacyjnych znajdujących się na ul. Wolności w pasie drogi krajowej nr 10;
 23. o ustawienie znaku drogowego A-7 „Ustąp pierwszeństwa przejazdu” przy skrzyżowaniu ulic Polna i 40-lecia PRL;
 24. o uporządkowanie terenu pobocza w pasie drogi od strony zjazdu z pasa startowego w kierunku  dojazdu do miejsca katastrofy samolotu CASA;
 25. o rozwiązanie sprawy związanej z postojem samochodów ciężarowych na ulicy ogrodowej w Mirosławcu. Postój w/w samochodów powoduje utrudnienia   w ruchu, oraz sukcesywne niszczenie nawierzchni drogi;
 26. na jakiej podstawie postawiono ogrodzenie (wydzielono drogę) pomiędzy terenem szkolnym (boisko ORLIK 2012), a posesjami prywatnymi przy               ul. Wolności (w okolicach sklepu Pana Niemirowskiego i Pana Szwedy). Czy dokonała tego Gmina, szkoła lub osoba prywatna?
 27. o zabezpieczenie stanu technicznego budynku w Mirosławcu przy ul. Wolności po byłej ubojni zwierząt, z uwagi na wystające z budynku cegły na wysokości 170-180 cm, które zagrażają bezpieczeństwu przechodniów;
 28. o wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad    z przypomnieniem ustawienia  drogowskazu „Pomnik- Obelisk” na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 10 z drogą wojewódzką nr 177 w kierunku m. Czaplinek;
 29. o uprzątnięcie parkingu leśnego znajdującego się przy drodze krajowej nr 10  w okolicach przystanku autobusowego m. Toporzyk;
 30. o oczyszczenie z nieczystości rzeczki znajdującej się na ul Młyńskiej    w Mirosławcu;
 31. o zorganizowanie spotkania Sołtysów z terenu Gminy Mirosławiec wraz   z Burmistrzem Mirosławca oraz Skarbnikiem Gminy w celu przeprowadzenia rozmów dotyczących możliwości wyodrębnienia w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki;
 32. o przeprowadzenie przeglądu technicznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu, ponieważ na w/w podjeździe pojawiły się zacieki i wilgoć;
 33. o zaplanowanie w projekcie budżetu na 2013 rok środków finansowych na poprawę stanu nawierzchni drogi i budowę chodników na ulicy Jeziornej w kierunku ulicy Akacjowej;
 34. kto jest właścicielem słupów oświetleniowych znajdujących się na ul. Dworcowej w Mirosławcu w kierunku lokali socjalnych?;
 35. o zwrócenie się do PKP o naprawę oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej    w Mirosławcu w kierunku lokali socjalnych;
 36. o wpisanie zadania pn. „Remont chodników i oświetlenia ulicznego na ul. Jeziornej w Mirosławcu” na listę zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji  w 2013 roku;
 37. o monitoring stanu technicznego słupów oświetleniowych na ul. Szkolnej  w Mirosławcu;
 38. o przycięcie suchych konarów drzew znajdujących się na terenie dziedzińca Zespołu Szkół w Mirosławcu;
 39. o zakup na czas zimy suchej karmy dla bezdomnych kotów;

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 24-02-2015 15:09:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 24-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 13-07-2015 14:27:39