Radna Ewelina Zdanowicz

Wnioski i zapytania złożone przez radną Ewelinę Zdanowicz:

 1. o przekazywanie materiałów do prac na świetlicach wiejskich zakupionych z tzw. funduszu „kapslowego” na takich samych zasadach jak dla Ośrodka Kulturyw Mirosławcu;
 2. o zmianę terminu prowadzenia zajęć na świetlicy wiejskiej w Bronikowie po przeprowadzonym remoncie, tak aby zajęcia odbywały się w soboty z uwagi na większą dyspozycję dzieci;
 3. o naprawę lampy oświetleniowej  na ulicy Dworcowej w Mirosławcu;
 4. o ponowienie wniosku do Zarządu Dróg Wojewódzkich Oddział w Drawsku Pomorskim w sprawie zwiększenia liczby przejść  dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 w m. Bronikowo. Należy zauważyć, że w m. Bronikowo zostało wyznaczone tylko 1 przejście dla pieszych, w związku z czym mieszkańcy mają problem z dotarciem do jedynego sklepu we wsi i do świetlicy, co wiąże się z przechodzeniem przez jezdnię  w niedozwolonym miejscu o dużym natężeniu ruchu. Ponadto należy dodać, iż w m. Hanki przez które również przebiega droga wojewódzka nr 177 zostało wyznaczonych 7 przejść dla pieszych;
 5. o modernizację nawierzchni boiska sportowego  w Bronikowie oraz o zakup mniejszych, przenośnych bramek na boisko;
 6. o naprawę dwóch ostatnich lamp oświetleniowych na ul. Dworcowej w Mirosławcu , ponieważ lampy zapalają się i gasną;
 7. o zmianę oznakowania poziomego i pionowego w ciągu drogi krajowej nr 10 na odcinku pomiędzy dwoma wjazdami do m. Piecnik tj. wprowadzenie zakazu wyprzedzania oraz wyznaczenie linii ciągłej;
 8. o uregulowanie oznakowania poziomego na odcinku drogi krajowej nr 10 pomiędzy wjazdem do m. Piecnik od strony m. Wałcz a skrętem do                   m. Próchnowo, oraz skrętem do m. Jabłonkowo od strony m. Wałcz;
 9. w momencie obfitych opadów śniegu o posypywanie piaskiem oblodzonych odcinków drogi pomiędzy m. Hanki a m. Bronikowo;
 10. o częstsze patrole Straży Miejskiej w dni nauki szkolnej, w okolicach przystanku autobusowego na ulicy Szkolnej w Mirosławcu w godzinach 1230- 1300 ;
 11. o poprawę oznakowania poziomego i ustawienie oznakowania pionowego na drodze krajowej nr 10 na odcinku pomiędzy wjazdem do m. Piecnik od strony m. Wałcz   a zjazdem na drogę prowadzącą do m. Próchnowo oraz na odcinku zjazdu do  m. Jabłonkowo od strony m. Wałcz;
 12. o poprawę studzienek kanalizacyjnych i dokonanie odwodnienia w miejscach wskazanych we wcześniejszych wioskach we wsi Bronikowo;
 13. o ponowienie prośby do Zarządu Dróg Wojewódzkich, Rejon w Drawsku Pomorskim w sprawie zwiększenia ilości przejść dla pieszych w Bronikowie z 1 do 2, które zostanie zlokalizowane przy świetlicy wiejskiej, ustawienie oznakowania pionowego D-6 przy przejściu dla pieszych, oraz o wyznaczenie linii segregacyjnych  w m. Bronikowo;
 14. o wykoszenie  terenów zielonych znajdujących się w m. Bronikowo przy hydroforni, przy chodnikach, oraz pobocza drogi wojewódzkiej na odcinku   Mirosławiec;
 15. o wykoszenie poboczy drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku drogi Bronikowo-Mirosławiec;
 16. o wyznaczenie  linii segregacyjnych na drodze wojewódzkiej  nr 177 na odcinku drogi Hanki-Bronikowo, oraz o obniżenie chodnika przy przejściu dla pieszych w m. Bronikowo;
 17. o zamianę worków na odpady biodegradowalne na plastikowe pojemniki;
 18. o rozwiązanie problemu dotyczącego sposobu dostarczania worków na odpady dla mieszkańców Gminy;
 19. o ponowienie pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Rejon Dróg w Drawsku Pomorskim w sprawie wyznaczenia drugiego przejścia dla pieszych w m. Bronikowo na wysokości świetlicy wiejskiej;
 20. o poprawę studzienek kanalizacyjnych we wsi Bronikowo w miejscach wskazanych we wcześniejszych wnioskach;
 21. o obniżenie krawężników przy przejściu dla pieszych we wsi Bronikowo;
 22. o zmianę lokalizacji znaku pionowego D-6 „Przejście dla pieszych” w m. Bronikowo, z uwagi na fakt, iż w/w znak jest niewidoczny (zasłonięty przez słup oświetleniowy) dla osób  jadących z m. Tuczno w kierunku m. Mirosławiec;
 23. o sprawdzenie lamp oświetleniowych na ulicy Parkowej, Kościuszki (przy budynku nr 8), Dworcowej oraz przy wyjeździe z m. Hanki, ponieważ w/w lampy zapalają się  i gasną;
 24. o ponowienie wniosku w sprawie  poprawy stanu technicznego zarwanej drogi wojewódzkiej nr 177 w m. Bronikowo;
 25. o podjęcie próby poszukania możliwości dofinansowania na przeprowadzenie modernizacji i remontu sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Mirosławcu dla      I- klasistów, aby w ten sposób stworzyć najmłodszym uczniom odpowiednie warunki do nauki;
 26. o  zmianę lokalizacji oznaczenia  przejść dla pieszych we wsi Bronikowo gm. Mirosławiec:  jedno z przejść miałoby znajdować się przy budynku świetlicy wiejskiej-sklepu- strażnicy OSP, natomiast drugie z przejść w okolicach drugiego przystanku autobusowego. Wykonanie przedmiotowego oznakowania przyczyni się znacząco do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców;
 27. czy istnieje  możliwość nawiązania współpracy z firmą „ Mille-art.” w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych, w celu prowadzenia przez tą firmę  zajęć z języka angielskiego na wioskach w Gminie Mirosławiec?;
 28. czy istnieje możliwość, aby pracownik gospodarczy zatrudniony w UGiM Mirosławiec mógł wykonywać prace przy koszeniu trawy na terenach poszczególnych sołectw, ponieważ w chwili obecnej Gmina nie zatrudnia pracowników sezonowych;
 29. o przygotowanie i udostępnienie  informacji związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Mirosławiec przez spółkę ZECWiK w Mirosławcu.
 30. o uregulowanie oznakowania poziomego na odcinku drogi krajowej nr 10 pomiędzy wjazdem do m. Piecnik od strony m. Wałcz a skrętem do m. Próchnowo oraz skrętem do m. Jabłonkowo od strony m. Wałcz;
 31. w momencie obfitych opadów śniegu o posypywanie piaskiem oblodzonych odcinków drogi pomiędzy m. Hanki a m. Bronikowo;
 32. o podjęcie próby poszukiwania możliwości dofinansowania na przeprowadzenie modernizacji i remontu sal  lekcyjnych w ZS  w Mirosławcu dla I-klasistów, aby w ten sposób stworzyć najmłodszym uczniom odpowiednie warunki do nauki;

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 25-02-2015 07:44:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 25-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 13-07-2015 14:26:02