INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 marca 2015 r. o wynikach konsultacji z mieszkańcami sołectwa Jadwiżyn dotyczących projektu statutu sołectwa Jadwiżyn

INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 5 marca 2015 r.

o wynikach konsultacji z mieszkańcami  sołectwa Jadwiżyn   dotyczących projektu statutu sołectwa „Jadwiżyn”

 

Na podstawie § 13 uchwały Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu   z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec oraz Zarządzenia Nr 8 Burmistrza Mirosławca z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Jadwiżyn  podaje się do publicznej wiadomości informację o wynikach konsultacji z mieszkańcami sołectwa Jadwiżyn w przedmiocie projektu statutu sołectwa Jadwiżyn

 

1. Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec w dniach od 5  do 20 lutego 2015 r.

2. Konsultacje obejmowały mieszkańców sołectwa Jadwiżyn.

3. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem statutu   zostało zamieszczone  w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.bip.miroslawiec.pl),  na stronie internetowej www.miroslawiec.pl oraz samo ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu i tablicy ogłoszeń w Jadwiżynie.

4.1. W dniu 5 lutego 2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Jadwiżynie odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Jadwiżyn m.in. dot. konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Jadwiżyn.

4.2. W spotkaniu udział wzięło 15 mieszkańców.

4.3 Podczas spotkania  przekazano do konsultacji projekty statutu.

5. Uwagi do projektu statutu można było składać w Biurze Rady w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu oraz poprzez pocztę elektroniczną na adres urzad@miroslawiec.pl.

6. Ogólna liczba uprawnionych do udziału w konsultacjach - 78 osób.

7. Podczas trwania konsultacji społecznych nikt z mieszkańców nie zgłosił uwag do projektu statutu.

                                                                                                       Burmistrz Mirosławca

                                                                                                            /- / Piotr Pawlik

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 06-03-2015 08:39:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 05-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 06-03-2015 08:54:48