INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 5 marca 2015 r. o wynikach konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bronikowo dotyczących projektu statutu sołectwa Bronikowo

   INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 5 marca 2015 r.

o wynikach konsultacji z mieszkańcami  sołectwa Bronikowo dotyczących projektu statutu sołectwa „Bronikowo”

 

Na podstawie § 13 uchwały Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu  z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec oraz Zarządzenia Nr 9 Burmistrza Mirosławca z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Bronikowo  podaje się do publicznej wiadomości informację o wynikach konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bronikowo w przedmiocie projektu statutu sołectwa Bronikowo

1. Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec w dniach od 9  do 24 lutego 2015 r.

2. Konsultacje obejmowały mieszkańców sołectwa Bronikowo.

3. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem statutu   zostało zamieszczone  w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.bip.miroslawiec.pl),  na stronie internetowej www.miroslawiec.pl oraz samo ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu i tablicy ogłoszeń w Bronikowie.

4.1. W dniu 9 lutego 2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Bronikowie odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Bronikowo m.in. dot. konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Bronikowo.

4.2. W spotkaniu udział wzięło 27 mieszkańców.

4.3 Podczas spotkania  przekazano do konsultacji projekty statutu.

5. Uwagi do projektu statutu można było składać w Biurze Rady w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu oraz poprzez pocztę elektroniczną na adres urzad@miroslawiec.pl.

6. Ogólna liczba uprawnionych do udziału w konsultacjach - 113 osób.

7. Podczas trwania konsultacji społecznych nikt z mieszkańców nie zgłosił uwag do projektu statutu.

                                                                                               

                                                                                                       Burmistrz Mirosławca

                                                                                                            /- / Piotr Pawlik

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 06-03-2015 08:51:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 05-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 06-03-2015 08:53:01