Kontrola Targowiska Miejskiego w Mirosławcu przeprowadzona w dniu 21.02.2013 r. przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wałczu