Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu w zakresie ewidencji i gospodarowania środkami trwałymi, przedmiotami nietrwałymi w użytkowaniu oraz materiałami biurowymi w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu przeprowadzona dniach 17-19 luty 2015 r.