OBOWIĄZEK SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE ORAZ PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH W 2015 ROKU

Sprawozdawczość podmiotów odbierających odpady komunalne oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Od 1 lutego 2015 roku w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 r., poz. 87) przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych (art. 9n ust. 1 ww. ustawy)  są obowiązani do sporządzania półrocznych sprawozdań (do 01.02.2015 r. sprawozdań kwartalnych). Sprawozdanie jest przekazywane Burmistrzowi Mirosławca w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego dotyczy, tj.:

  • za I półrocze – do 31 lipca,
  • za II półrocze  – do 31 stycznia.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości ma obowiązek wykazać w sprawozdaniu szczegółowe informacje określone w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto, dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.


Dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązek składania sprawozdań kwartalnych nie uległ zmianie. W sprawozdaniu kwartalnym przedsiębiorca zobowiązany jest wykazać szczegółowe informacje określone w art. 9o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto, dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości. Sprawozdanie jest przekazywane Burmistrzowi Mirosławca w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy, tj.:

  • za I kwartał – do 30 kwietnia,
  • za II kwartał – do 31 lipca,
  • za III kwartał – do 31 października,
  • za IV kwartał – do 31 stycznia.


Minister Środowiska rozporządzeniem z dnia 12 maja 2012 roku określił wzory sprawozdań, o których mowa w art. 9n ust.1 i art. 9o ust.1 kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań oraz koniecznością zapewnienia skutecznej kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach.

Załączniki do pobrania

1 03_04_2015_11_26_02_Informacja o obowiązku sprawozdawczym.docx (DOCX, 15KB) 2015-04-03 11:26:02 247 razy
2 Informacja o obowiązku sprawozdawczym.docx (DOCX, 15KB) 2015-04-03 11:20:01 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Chałupczak 03-04-2015 11:20:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Chałupczak 03-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Kamila Chałupczak 28-05-2015 07:59:54