Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
HARMONOGRAM TRANSPORTU OSÓB DO LOKALI WYBORCZYCH NA WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w dniu 24 maja 2015 r. 2015-05-21 08:53:18
Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. 2015-05-12 13:49:32
HARMONOGRAM TRANSPORTU OSÓB DO LOKALI WYBORCZYCH NA WYBORY PRZEZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w dniu 10 maja 2015 r. 2015-05-07 07:03:32
Informacja Burmistrza Mirosławca o możliwości skorzystania przez wyborców niepełnosprawnych z transportu do lokali wyborczych podczas wyborów PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015-04-22 07:29:25
ZARZĄDZENIE NR 39 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2015-04-20 14:51:23
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 kwietnia 2015r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 2015-04-20 13:07:39
Apel PKW do wyborców w sprawie spisu wyborców 2015-04-16 09:32:56
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące Obwodowych Komisji Wyborczych 2015-04-10 13:53:45
DOKUMENT DO POBRANIA: WNIOSEK O ZAMIARZE GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO 2015-04-10 13:43:42
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie głosowania korespondencyjnego 2015-04-10 13:41:04
DOKUMENT DO POBRANIA: WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R. 2015-04-10 11:07:41
ZARZĄDZENIE NR 38 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia nieodpłatnych miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów dla komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-09 15:24:47
INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R. 2015-04-09 14:35:24
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015-04-09 13:00:42
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-09 12:54:42