Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XII/99/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2015r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku 2017-05-08 08:14:12
Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XLV/373/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku. 2016-05-12 09:46:42
UCHWAŁA NR XLV/373/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - dokument stracił ważność 2015-04-14 10:28:42
Sprawozdanie z konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2014-10-13 09:47:44
ZARZĄDZENIE NR 66 Burmistrza Mirosławca z dnia 3 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2014-10-03 13:50:48