ZARZĄDZENIE NR 39 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

ZARZĄDZENIE NR 39

Burmistrza Mirosławca

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 188 ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w Gminie Mirosławiec w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. w następujących składach osobowych:

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Zespole Szkół w Mirosławcu, adres siedziby komisji: ul. Wolności 21, 78-650 Mirosławiec:

1) Zofia Krystyna Orawiec zam. w Mirosławcu Górnym

2) Dorota Burczy zam. w Mirosławcu

3) Grzegorz Morzyc zam. w Jabłonkowie

4) Aleksandra Katarzyna Suska zam. w Mirosławcu

5) Alina Brzozowska zam. w Mirosławcu

6) Waldemar Stańczyk zam. w Mirosławcu

7) Lidia Cybulska zam. w Wałczu

2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Ośrodku Kultury w Mirosławcu, adres siedziby komisji: ul. Parkowa 1, 78-650 Mirosławiec:

1) Renata Anna Karnas zam. w Mirosławcu

2) Krystyna Obara zam. w Mirosławcu

3) Magdalena Joanna Karczewska zam. w Kalinówce

4) Anna Suska zam. w Mirosławcu

5) Dorota Kmiecik zam. w Mirosławcu

6) Jadwiga Beer zam. w Mirosławcu

7) Anna Maria Stawska zam. w Mirosławcu

3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 Oddział Zamiejscowy Samorządowego Przedszkola "Słoneczko” w Mirosławcu Górnym, adres siedziby komisji: ul. Osiedle XXX-Lecia LLP 9 78-651 Mirosławiec Górny:

1) Honorata Cegielska zam. w Mirosławcu Górnym

2) Danuta Stąporek zam. w Mirosławcu Górnym

3) Katarzyna Biegańska-Pańczyk zam. w Mirosławcu

4) Karolina Marta Suska zam. w Mirosławcu

5) Maria Ewa Ochal zam. w Mirosławcu Górnym

6) Joanna Jońska zam. w Mirosławcu

7) Weronika Magdalena Sabik zam. w Mirosławcu

4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Świetlicy Wiejskiej w Bronikowie, adres siedziby komisji: Świetlica Wiejska Bronikowo 40B, 78-650 Mirosławiec:

1) Stanisław Kazimierz Orawiec zam. w Mirosławcu Górnym

2) Konrad Adam Dobosz zam. w Mirosławcu

3) Tomasz Sławomir Furman zam. w Bronikowie

4) Renata Olga Wilk zam. w Piecniku

5) Grażyna Muzyka zam. w Mirosławcu

6) Beata Wójcik zam. w Mirosławcu

7) Rafał Górski zam. w Mirosławcu

5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Świetlicy Wiejskiej w Piecniku, adres siedziby komisji: Piecnik 53, 78-650 Mirosławiec:

1) Janusz Cegielski zam. w Mirosławcu Górnym

2) Joanna Maria Woźniak zam. w Łowiczu Wałeckim

3) Cecylia Wilk zam. w Piecniku

4) Justyna Wilk zam. w Piecniku

5) Klaudia Łodygowska zam. w Mirosławcu

6) Małgorzata Nicpoń zam. w Jabłonowie

7) Sylwia Boduszek zam. w Jabłonowie

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta w Mirosławcu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu komisji w siedzibie Urzędu Miejskiego i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 39.pdf (PDF, 96KB) 2015-04-20 14:50:01 359 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 20-04-2015 14:50:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 20-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 20-04-2015 14:50:01