ZARZĄDZENIE NR 53 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

ZARZĄDZENIE NR 53

Burmistrza Mirosławca

z dnia 2 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 36a ust. 6 w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.1)) i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373, z 2011r., Nr 254 poz. 1525) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Piecniku.

§ 2. W skład komisji konkursowej powołuje się:

1) Monikę Stąporek - przedstawiciela Burmistrza,

2) Dariusza Bartosika- przedstawiciela Burmistrza,

3) Monikę Kędzia - przedstawiciela Burmistrza,

4) Iwonę Urbanik - przedstawiciela Kuratora Oświaty w Szczecinie,

5) Ilonę Dawidziak - przedstawiciela Kuratora Oświaty w Szczecinie,

6) Barbarę Klimczyk - przedstawiciela Rady Pedagogicznej,

7) Ewę Wróbel-Gręda - przedstawiciela Rady Rodziców,

8) Annę Chromińską - przedstawiciela Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Mirosławcu.

§ 3. Wyznacza się Monikę Stąporek na Przewodniczącą komisji konkursowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 53.pdf (PDF, 89KB) 2015-06-05 08:00:06 166 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 05-06-2015 08:00:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 02-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 05-06-2015 08:00:06