Zarządzenie nr 54 Burmistrza Mirosławca w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie okreslenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych Gminy Mirosławiec w ramach inicjatywy lokalnej.

ZARZĄDZENIE NR 54
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 9 czerwca 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych Gminy Mirosławiec w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie uchwały Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec ( Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2014 r. poz. 1601 ze zm. ) zarządza się, co następuje:


§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych w Gminie Mirosławiec w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych Gminy Mirosławiec w ramach inicjatywy lokalnej.
§ 2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie obszar Gminy Mirosławiec.
§ 3. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Mirosławiec.
§ 4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:
1) bezpośredniego spotkania z mieszkańcami Gminy Mirosławiec,
2) udostępnienia projektu uchwały w Urzędzie Miejskim przy ul. Wolności 37 w Mirosławcu pokój nr 109, na stronie www.bip.miroslawiec.pl i www.miroslawiec.pl.
§ 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych Gminy Mirosławiec w ramach inicjatywy lokalnej, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 17  czerwca do 30 czerwca 2015 r.,w tym ustala się termin bezpośrednich spotkań:
1) z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) na dzień 23 czerwca 2015 r. w godz. 1530 - 1630 w sali narad Urzędu Miejskiego w Mirosławcu ( pokój 107, II piętro), ul. Wolności 37.
2) z mieszkańcami na dzień 23 czerwca 2015 r. w godz. 1630 - 1730 w sali narad Urzędu Miejskiego w Mirosławcu ( pokój 107, II piętro), ul. Wolności 37.
§ 7. Uwagi do projektu uchwały należy składać w pokoju nr 109 w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu ul. Wolności 37, poprzez pocztę elektroniczną na adres urzad@miroslawiec.pl lub bezpośrednio na spotkaniach, o których mowa w § 6.
§ 8. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości mieszkańców do 14 lipca 2015 r. na stronie internetowej www.bip.miroslawiec.pl , www.miroslawiec.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
§ 9. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zał. nr 1  do Zarządzenia Burmistrza Mirosławca

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 54.pdf (PDF, 68KB) 2015-06-10 11:34:19 249 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 10-06-2015 11:34:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 09-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 10-06-2015 11:34:19