ZARZĄDZENIE NR 55 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdzialania przemocy w rodzinie.

ZARZĄDZENIE NR 55

Burmistrza Mirosławca

z dnia 18 czerwca 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) oraz § 44 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr LV/328/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 września 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 13/2011 Burmistrza Mirosławca z 23 lutego 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wprowadza się zmianę w § 2 ust. 6 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

„1)  Renata Furman – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wałczu Koło Miejskie w Mirosławcu;”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


1)Brak treści przypisu

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 55.pdf (PDF, 90KB) 2015-06-23 08:40:40 150 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 23-06-2015 08:40:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 18-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 23-06-2015 08:40:40