ZARZĄDZENIE NR 56 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec.

ZARZĄDZENIE NR 56

Burmistrza Mirosławca

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 518 z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń U.M w Mirosławcu na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w EXTRA WAŁCZ , na tablicy ogłoszeń U.M oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki gruntami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


1)Zm. poz. 659, 805, 822, 906 i 1200.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 56

Burmistrza Mirosławca

z dnia 23 czerwca 2015 r.

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

na terenie gminy i miasta Mirosławiec

I

1. Księga wieczysta KO1W/00013927/2

2. Działka nr 283 położona w Mirosławcu przy ul. Sprzymierzonych 13.

3. Powierzchnia działki 544 m2.

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o 4 lokalach mieszkalnych z poddaszem użytkowym , częściowo podpiwniczony.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec przeznaczona była na cele mieszkaniowe.

6. Forma sprzedaży – własność dla najemcy – bez przetargu..

7. Opis lokalu mieszkalnego nr 2

Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, holu i przedpokoju o pow. użytkowej 53,66 m2. Do lokalu przynależne jest pomieszczenie gospodarcze o pow. 21,90 m2.

Udział w częściach wspólnych i działce wynosi 2985/10.000.

Wartość lokalu 61.119 zł.

II.

1. Księga wieczysta KO1W/00013920/3

2. Działka nr 174 położona w Mirosławcu przy ul. Wolności 22.

3. Powierzchnia działki 476 m2.

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o 45 lokalach mieszkalnych bez poddasza użytkowego, podpiwniczony.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec przeznaczona była na cele mieszkaniowe.

6. Forma sprzedaży – własność przetarg nieograniczony.

7. Opis lokalu mieszkalnego nr 38

Lokal mieszkalny usytuowany jest na II piętrze, składający się z dwóch pokoi ( duży pokój z wnęką przedzielony na dwa pokoje), kuchni, łazienki i przedpokoju o pow. użytkowej 33,82 m2.

Udział w częściach wspólnych i działce wynosi 191/10.000.

8. Cena wywoławcza – 55.000 zł. słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy 00 zł.

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni,  licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 56.pdf (PDF, 17KB) 2015-06-23 11:39:01 166 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 23-06-2015 11:39:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 23-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 23-06-2015 11:39:01