Obowiązek złożenia sprawozdania za I półrocze 2015 roku przez podmiot wpisany do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Mirosławca

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

 

 

Zgodnie z art. 9n ust. 1 i 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) do końca lipca 2015 roku ,należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu sprawozdanie za I półrocze 2015 roku, sporządzone przez podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i wpisany do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Mirosławca.

Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2013 roku zaczął obowiązywać przepis art. 9 ust. 1 pkt. 5 powyższej ustawy zgodnie, z którym przedsiębiorca, który przekazuje po terminie sprawozdanie podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Chałupczak 06-07-2015 13:36:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Chałupczak 06-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Kamila Chałupczak 06-07-2015 13:39:20