INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 9 lipca 2015 r. o wynikach konsultacji społecznych w przedmiocie projektu zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec z mieszkańcami Mirosławca i właścicielami nieruchomości położonych w granicach proponowanej zmiany w obrębie Mirosławiec 34

INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 9 lipca 2015 r.

o wynikach konsultacji społecznych

w przedmiocie projektu zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec            

z mieszkańcami  Mirosławca i właścicielami nieruchomości położonych w granicach proponowanej zmiany  w obrębie Mirosławiec 34                                           

    Na podstawie § 3 uchwały Nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia  30 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec oraz Zarządzenia Nr 52 Burmistrza Mirosławca z dnia 3 czerwca 2015 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec podaje się do publicznej wiadomości informację o wynikach konsultacji  społecznych  w przedmiocie projektu zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec z mieszkańcami  Mirosławca i właścicielami nieruchomości położonych w granicach proponowanej zmiany  w obrębie Mirosławiec 34                                          

1. Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec w dniach od 10 czerwca 2015 r.  do  1 lipca  2015 r.

2. Konsultacje obejmowały mieszkańców  Mirosławca i właścicieli nieruchomości położonych w granicach proponowanej zmiany w obrębie Mirosławiec 34.                                        

3. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej  ( www.bip.miroslawiec.pl),  na stronie internetowej www.miroslawiec.pl oraz samo ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

4.1. W dniu 25 czerwca 2015 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odbyło się spotkanie z mieszkańcami  Mirosławca i właścicielami nieruchomości położonych w granicach proponowanej zmiany  w obrębie Mirosławiec 34 dot. konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Mirosławiec.

4.2. Na spotkanie nie przybył żaden mieszkaniec Mirosławca ani właściciel nieruchomości położonych w granicach proponowanej zmiany  w obrębie Mirosławiec 34.

5. Uwagi do projektu statutu można było składać w pokoju nr 10 w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, poprzez pocztę elektroniczną na adres urzad@miroslawiec.pl oraz bezpośrednio na spotkaniu.

6. Podczas trwania konsultacji społecznych nikt z mieszkańców ani właścicieli nieruchomości położonych w granicach proponowanej zmiany  w obrębie Mirosławiec 34 nie zgłosił uwag do projektu zmiany granic administracyjnych Mirosławca.

                                                                                               

                                                                                          Burmistrz Mirosławca

                                                                                             / - /  Piotr Pawlik

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 10-07-2015 12:41:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 09-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 10-07-2015 12:41:56