Kontrola przeprowadzona w dniu 29-30 kwietnia 2015 r.w zakresie sposobu przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków i prawidłowości realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących: - przekazywania danych do CEIDG oraz wydawania, odmowy wydania, cofania oraz wygaszania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży