Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR X/70/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie zmian w budżecie na 1999 r. 2015-07-24 14:05:17
UCHWAŁA NR X/69/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia planów pracy Rady Gminy i Miasta Mirosławiec i jej stałych komisji na rok 2000 2015-07-24 14:04:21
UCHWAŁA NR X/68/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 2015-07-24 14:03:03
UCHWAŁA NR X/67/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2000r. 2015-07-24 14:02:20
UCHWAŁA NR IX/66/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego działki nr 221/1 położonej w Mirosławcu przy ul. Wolności oznaczonej symbolem A19UHGR 2015-07-24 14:00:10
UCHWAŁA NR IX/65/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 25 listopada 1999 r. wodociągów komunalnych i odprowadzanie ścieków do kolektorów sanitarnych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec 2015-07-24 13:59:23
UCHWAŁA NR IX/64/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 2015-07-24 13:58:37
UCHWAŁA NR IX/63/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie opłaty administracyjnej 2015-07-24 13:57:36
UCHWAŁA NR IX/62/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie dziennej stawki opłaty miejscowej 2015-07-24 13:56:46
UCHWAŁA NR IX/61/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 2015-07-24 13:56:01
UCHWAŁA NR IX/60/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów 2015-07-24 13:55:16
UCHWAŁA NR IX/59/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2015-07-24 13:54:29
UCHWAŁA NR VIII/58/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 23 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Administracji Placówek Oświatowych w Mirosławcu 2015-07-24 13:49:48
UCHWAŁA NR VIII/57/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 23 września 1999 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 1999 2015-07-24 13:48:18
UCHWAŁA NR VIII/56/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 23 września 1999 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2015-07-24 13:46:06
UCHWAŁA NR VIII/55/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 23 września 1999 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne 2015-07-24 13:45:20
UCHWAŁA NR VIII/54/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 23 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 2015-07-24 13:44:36
UCHWAŁA NR VIII/52/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 23 września 1999 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze 2015-07-24 13:43:06
UCHWAŁA NR VII/51/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Bernardem Bartosikiem 2015-07-24 13:42:07
UCHWAŁA NR VII/50/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie opinii dla inicjatywy powołania Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej 2015-07-24 13:41:15
UCHWAŁA NR VII/49/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na rok 1999 2015-07-24 13:40:26
UCHWAŁA NR VII/48/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie wyrażenia opinii przebiegu dróg powiatowych położonych na obszarze Gminy i Miasta Mirosławiec 2015-07-24 13:38:52
UCHWAŁA NR VII/47/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla XXX-lecia LLP 2015-07-24 13:37:53
UCHWAŁA NR VII/46/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia planu pracy Komisji rewizyjnej na II półrocze 1999 r. 2015-07-24 13:36:30
UCHWAŁA NR VI/45/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do wydawania decyzji administracyjnych 2015-07-24 13:35:17
UCHWAŁA NR VI/44/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego i socjalnego za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy 2015-07-24 13:34:33
UCHWAŁA NR VI/43/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 1999 2015-07-24 13:33:25
UCHWAŁA NR VI/42/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Mirosławiec 2015-07-24 13:31:28
UCHWAŁA NR VI/41/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie udzielenia absolutorium 2015-07-24 13:30:10
UCHWAŁA NR V/40/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2015-07-24 13:29:11
UCHWAŁA NR V/39/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy do Rady Społecznej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wałczu 2015-07-24 13:28:20
UCHWAŁA NR V/38/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015-07-24 13:27:27
UCHWAŁA NR V/37/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 2015-07-24 13:22:51
UCHWAŁA NR V/36/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Mirosławcu ul. Wolności 21 2015-07-24 13:22:00
UCHWAŁA NR V/35/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Piecniku 2015-07-24 13:18:53
UCHWAŁA NR V/34/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Mirosławcu 2015-07-24 13:17:51
UCHWAŁA NR V/33/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Mirosławcu 2015-07-24 13:17:07
UCHWAŁA NR V/32/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Piecniku 2015-07-24 13:16:22
UCHWAŁA NR V/31/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Mirosławcu 2015-07-24 13:15:30
UCHWAŁA NR V/30/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Mirosławiec na rok 1999 2015-07-24 13:14:41
UCHWAŁA NR IV/29/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie nie wprowadzenia wymogu uzyskania zezwolenia na zarobkowy przewóz osób taksówką 2015-07-24 13:12:44
UCHWAŁA NR IV/28/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy i Miasta Mirosławiec w roku 1999 2015-07-24 13:11:53
UCHWAŁA NR IV/27/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Piecniku 2015-07-24 13:10:14
UCHWAŁA NR IV/26/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2015-07-24 13:08:56
UCHWAŁA NR IV/25/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę z wodociągów komunalnych i odprowadzanie ścieków do kolektorów sanitarnych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec 2015-07-24 13:06:42
UCHWAŁA NR III/24/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 14 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia zasad wypłat diet dla radnych i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 2015-07-24 13:05:35
UCHWAŁA NR IIIA/23/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 14 stycznia 1999 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/121/97 z dnia 29 kwietnia 97 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2015-07-24 13:04:38