Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR XXVI/137/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie : określenia stawek podatku od środków transportowych ... 2008-08-01 10:49:56
UCHWAŁA Nr XV/98/2004w sprawie : Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2004-11-22 11:00:28
Uchwała Nr XV/99 /2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 23 lutego 2004 rokuw sprawie :uchwalenia statutów sołectw 2004-11-22 11:54:04
UCHWAŁA NR XVII /100 / 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie : powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławc 2004-11-22 11:59:09
UCHWAŁA NR XVII / 101/ 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie : powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Miej 2004-11-23 09:05:29
UCHWAŁA NR XVII / 102/ 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2004 rokuw sprawie : powołania Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Mirosławcu. 2004-11-23 09:10:29
UCHWAŁA NR XVII /104/ 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie : stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Na podstawie art.190 ust.1 pkt 2 oraz ust.2 2004-11-23 09:12:39
UCHWAŁA NR XVII /105/ 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie : stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2004-11-23 09:15:46
UCHWAŁA NR XVII /106/ 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2004 rokuw sprawie : stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2004-11-23 09:30:29
UCHWAŁA NR XVII /107/ 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie : stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2004-11-23 09:33:17
UCHWAŁA NR XVII /108/ 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie : stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2004-11-23 09:36:15
UCHWAŁA Nr XVIII /109/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec 2004-11-23 09:38:04
UCHWAŁA NR XVIII/110/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy i Miasta Mirosłwiec stałych obwodów głosowania oraz 2004-11-23 09:40:01
UCHWAŁA NRXVIII/111/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy i Miasta Mirosłwiec stałych okręgów wyborczych ? ust 2004-11-23 09:42:22
UCHWAŁA NRXIX/112/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 10 maja 2004 roku w sprawie nabycia w drodze darowizny na własność Gminy Mirosławiec nieruchomość będących własnością Powiatu Wałeckiego, stamowiących Powiatowy Zasób Nieruchomości. 2008-08-01 09:40:36
Uchwała Nr XX/113/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 19 maja 2004 roku w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. 2004-11-24 08:28:20
Uchwała Nr XX/114/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 19 maja 2004 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez Gminę Mirosławiec. 2008-08-01 09:49:02
Uchwała Nr XX/115/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 19 maja 2004 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla sześciolatków. 2008-08-01 09:57:18
Uchwała Nr XX/116/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 19 maja 2004 roku w sprawie ustalenia bankowej obsługi Budżetu Gminy Mirosławiec. 2008-08-01 09:59:10
UCHWAŁA NR XX /117/ 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 19 maja 2004 roku w sprawie : stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2004-11-23 11:09:49
UCHWAŁA NR XXI /118/ 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie: zmian w Budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec. 2008-08-01 10:12:15
UCHWAŁA NR XXII /119/ 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie: zmian w Budżecie na 2004 r. 2008-08-01 10:15:47
UCHWAŁA NR XXII /120/ 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie: uchwalenia rocznego planu współpracy z org. pozarządowymi ... 2008-08-01 10:17:28
Uchwała Nr XXII/121 /2004 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie : ustalenia planu pracy Rady Miejskiej Mirosławiec i jej stałych komisji na II półrocze 2004 rok 2004-11-23 11:24:02
UCHWAŁA NR XXII /122/ 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie: Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Mirosławiec. 2008-08-01 10:18:56
UCHWAŁA NR XXIII /123 / 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 14 września 2004 roku w sprawie : powołania Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Mirosławcu. 2004-11-23 11:30:53
UCHWAŁA NR XXIII / 124/ 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 14 września 2004 roku w sprawie : powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Mirosławcu. 2004-11-23 11:35:59
UCHWAŁA NR XXIII / 125 / 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 14 września 2004 roku w sprawie : powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu. 2004-11-23 11:38:23
UCHWAŁA NR XXIV/126/ 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 września 2004 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2004 r. 2008-08-01 10:20:54
UCHWAŁA NR XXIV/127/ 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 września 2004 roku w sprawie: szegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze... 2008-08-01 10:23:18
UCHWAŁA NR XXIV/128/ 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 września 2004 roku w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe .. 2008-08-01 10:25:21
UCHWAŁA NR XXIV/129/ 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 października 2004 roku w sprawie: zmian w Budżecie na 2004 r. 2008-08-01 10:27:14
UCHWAŁA NR XXV/130/ 2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 października 2004 roku w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej. 2008-08-01 10:29:52
UCHWAŁA NR XXV/131 /2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 października 2004 roku w sprawie : odwołania doraźnej komisji statutowej. 2004-11-23 11:39:57
UCHWAŁA NR XXVI/132 /2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie : zmian w Budżecie na 2004 r. 2008-08-01 10:37:38
UCHWAŁA NR XXVI/133/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie : trybu i kryteriów przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli .. 2008-08-01 10:40:49
UCHWAŁA NR XXVI/134/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie : przyjęcia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego .. 2008-08-01 10:43:36
UCHWAŁA NR XXVI/135/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie : przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa jako podstawy obliczania podatku leśnego.. 2008-08-01 10:46:42
UCHWAŁA NR XXVI/136/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2008-08-01 10:48:24
UCHWAŁA NR XXVI/143/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2004 w sprawie określenia wysokości stawek za wydzierżawiane nieruchomości gruntowe stanowiące mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec. 2013-12-20 08:56:08
Uchwała Nr XXVII/149/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad sprawowania pogrzebu na koszt Gminy Mirosławiec 2012-11-05 10:31:20