ZARZĄDZENIE NR 64 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 64

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 lipca 2015 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 191, ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuję Komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Anny Stakuć ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

2. W skład Komisji wchodzą:

1) Piotr Pawlik - Przewodniczący Komisji egzaminacyjnej - przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Elżbieta Kanicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3) Krystyna Górniak - Dyrektor Zespołu Szkół w Mirosławcu,

4) Violetta Kamińska - ekspert - mgr pedagogiki, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, nauczanie początkowe, zarządzanie oświatą, pedagogika specjalna,

5) Alina Typiło - ekspert - mgr pedagogiki, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, oligofrenopedagogika.

3. Posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 12 sierpnia 2015 roku, o godz.10.00 w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Referentowi ds. oświaty i zdrowia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 64.pdf (PDF, 91KB) 2015-07-31 08:04:50 116 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 31-07-2015 08:04:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 30-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 31-07-2015 08:04:50