ZARZĄDZENIE NR 68 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Mirosławiec miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń, plakatów i haseł dotyczących referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 68

Burmistrza Mirosławca

z dnia 6 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Mirosławiec miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń, plakatów i haseł dotyczących referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum ( Dz. U. z 2015 r. poz. 852 ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznaczam na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń, plakatów i haseł dotyczących referendum przez podmioty uprawnione w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 września 2015:

1. Miasto Mirosławiec:

1) tablice informacyjne: w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Wolności 37, przed budynkiem Urzędu Miejskiego przy ul. Wolności 37, obok skrzyżowania ul. 40-Lecia PRL i ul. 10-go Lutego, przy Ośrodku Kultury od strony ul. Wolności,

2) słupy ogłoszeniowe: przy Pl. Wolności, na ul. Dworcowej, na parkingu przy ul. Spokojnej.

2. Sołectwa: Jabłonowo, Jabłonkowo, Piecnik, Toporzyk, Łowicz Wałecki, Jadwiżyn, Bronikowo, Próchnowo, Orle, Kalinówka.

1) tablice informacyjne

3. sołectwo Mirosławiec Górny:

1) tablica informacyjna przy świetlicy środowiskowej,

2) słupy ogłoszeniowe przy placu zabaw i przy świetlicy środowiskowej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 68.pdf (PDF, 95KB) 2015-08-07 11:05:52 178 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 07-08-2015 11:05:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 06-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 07-08-2015 11:06:21