ZARZĄDZENIE NR 74/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1)) Burmistrz Mirosławca postanawia:

§ 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 1do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawić wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury w Mirosławcu za I półrocze 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedstawić wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za I półrocze 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.


1)Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 74/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zalacznik1.1.pdf

Załącznik Nr 1.2 do Zarządzenia Nr 74/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zalacznik1.2.pdf

Załącznik Nr 1.3 do Zarządzenia Nr 74/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zalacznik1.3.pdf

Załącznik Nr 1.4 do Zarządzenia Nr 74/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zalacznik1.4.pdf

Załącznik Nr 1.5 do Zarządzenia Nr 74/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zalacznik1.5.pdf

Załącznik Nr 1.6 do Zarządzenia Nr 74/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zalacznik1.6.pdf

Załącznik Nr 1.7 do Zarządzenia Nr 74/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zalacznik1.7.pdf

Załącznik Nr 1.8 do Zarządzenia Nr 74/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zalacznik1.8.pdf

Załącznik Nr 1.9 do Zarządzenia Nr 74/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zalacznik1.9.pdf

Załącznik Nr 1.10 do Zarządzenia Nr 74/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zalacznik1.10.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 74/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zalacznik2.1.pdf

Załącznik Nr 2.2 do Zarządzenia Nr 74/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zalacznik2.2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 74/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 74/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zalacznik4.pdf