ZARZĄDZENIE NR 83 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 września w sprawie sprzedaży zbędnych składników majatku ruchomego Gminy i Miasta Mirosławiec.

ZARZĄDZENIE NR 83

Burmistrza Mirosławca

z dnia 10 września 2015 r.

w sprawie sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) oraz § 6 ust. 1 i ust. 4 Zarządzenia Nr 47 Burmistrza Mirosławca z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego Gminy i Miasta Mirosławiec zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży zbędne składniki majątku ruchomego  wymienione w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego nastąpi w trybie negocjacji.

§ 3.

1. Podstawę do podpisania umowy sprzedaży stanowi protokół z negocjacji.

2. Ustaloną cenę sprzedaży przedmiotu nabywca zapłaci przelewem na rachunek bankowy - Urząd Miejski w Mirosławcu Bank: SBL O/Mirosławiec konto Nr: 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020 przed zawarciem umowy sprzedaży, w terminie i w sposób umożliwiający potwierdzenie wpływu środków na konto.

3. Nabywca zobowiązany jest uiścić wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji w składzie:

1. Przewodniczący Komisji - Tadeusz Łosin

2. Członek Komisji - Aleksandra Mróz

3. Członek Komisji - Lidia Cybulska

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83

Burmistrza Mirosławca

z dnia 10 września 2015 r.

Zalacznik1.pdf

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 83.pdf (PDF, 24KB) 2015-09-14 10:10:15 138 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 14-09-2015 10:10:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 10-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 25-05-2017 10:03:43